20 rocznica nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

20 rocznica nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

     Jubileuszowe uroczystości związane z XX-leciem nadania imienia obchodziła 11 maja 2012r. Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie. Ufundowany przez Radę Rodziców nowy sztandar był cennym darem i niewątpliwym atutem szkolnego święta. Aktu jego poświęcenia dokonał ks. biskup Mieczysław Cisło – główny celebrans uroczystej mszy św. w Kościele pw. Świętego Ducha w Chełmie.

   

     W murach szkoły uczniowski poczet sztandarowy przejął go z honorami z rąk przedstawicieli Rady Rodziców. Ogromnym zaszczytem dla placówki było przybycie wielu zacnych gości, którzy poprzez wbicie symbolicznych gwoździ upamiętnili swoją obecność. Byli wśród nich: ks. biskup Mieczysław Cisło, ks. kanonik Marian Wysocki, Dyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Emilia Błaszak reprezentująca Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbieta Prus z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego pana Krzysztofa Hetmana, Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, Dyrektor Wydziału Edukacji Augustyn Okoński, Zygmunt Gardziński w imieniu Senatora RP Rektora PWSZ w Chełmie, Wicekurator Oświaty Anna Dudek-Janiszewska, Iwona Czarcińska oraz Marta Wójcik Dyrektor Instytutu Prymasowskiego w Warszawie, Prezes Stowarzyszenia Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim i inni.

   

   

   

     Słowa serdecznych życzeń dla całej społeczności szkolnej popłynęły z ust wszystkich gości. Nie kryła swoich więzi z dawną podstawówką Pani Prezydent Agata Fisz, która reprezentowała przed laty poczet sztandarowy. Ciepły wydźwięk miały słowa wypowiedziane przez Panią Annę Dudek-Janiszewską Wicekuratora Oświaty w Lublinie, która przypomniała siebie w roli nauczyciela „czwórki”.
     Święto szkoły było okazją do zorganizowania konkursów o Patronie. Jeden z nich miał zasięg ogólnopolski i dotyczył najciekawszej gry edukacyjnej o życiu i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Nagrody laureatom zostały przekazane na ręce obecnych na uroczystości dyrektorów szkół, przybyłych z Głogowa Małopolskiego, Leżajska, Siemienia, Białegostoku, Krupego, Mircza.

   

     Na łamach specjalnego wydania gazetki szkolnej „Ciche spięcie” przeczytać można wspomnienia uczniów, nauczycieli, rodziców i wielu sympatyków, którym na przestrzeni minionych lat szkoła nie była obca. Pani Dyrektor Krystyna Wojtalik snuje tam refleksje dotyczące działalności w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół noszących to samo imię oraz współpracy z Instytutem Prymasowskim w Warszawie. Spod skrzydeł „czwórki” wyfrunęli uczniowie, którzy jako dorośli ludzie wspominają dziś z nutą sympatii swoją podstawówkę. Przydawali nam chluby na równi z tymi, którzy obecnie znajdują się w gronie licznych laureatów konkursów wiedzowych, artystycznych i sportowych od szczebla szkolnego aż po ogólnopolski.
     Tradycją szkoły jest wręczanie Złotej Tarczy tym wszystkim, którzy godnie ją reprezentują i pozostają w gronie sprzymierzeńców naszych działań. Tak było też podczas tegorocznych majowych uroczystości jubileuszowych. W grupie tej znaleźli się m.in. emerytowani nauczyciele, księża (niektórzy absolwenci) oraz współpracujący z nami przedstawiciele licznych szkół w Polsce. Miłym akcentem było wręczenie Złotej Tarczy Pani Dyrektor Krystynie Wojtalik, którą uhonorowała tym odznaczeniem Rada Rodziców za pełne inicjatywy, wieloletnie zaangażowanie w życie społeczności szkolnej. Do życzeń dołączyli się obecni na uroczystości dyrektorzy wielu chełmskich placówek oświatowych.
     Uczniowski montaż słowno-muzyczny dotyczący życia Prymasa był podsumowaniem uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły.

   

  Ustaw stronę jako startową!  Dodaj stronę do ulubionych!  Wyślij do nas list! Do góry