Erasmus+
„Przyroda, ekologia i rzemiosło
jako dziedzictwo kultury europejskiej”

Link do strony projektu

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów w Izmirze w Turcji, 30.05.-03.06.2022

     W dniach 30.05-3.06.2022 r. odbyło się w Imzirze w Turcji spotkanie koordynatorów i uczniów w ramach projektu Erasmus+ pt: "CLIL and cross-curricular relations". Polska grupa wyruszyła w drogę w niedzielę 29.05.
W pierwszym dniu mobilności uczniowie z krajów partnerskich zaprezentowali krótkie filmy prezentujące położenie i cechy geograficzne swoich okolic oprzygotowane specjalnie na tę okazję. Filmy, bogate w zdjęcia i opisy oraz podkład muzyczny i lektora, zostały zaprezentowane na tablicy multimedialnej. Drugą atrakcją tego dnia było zwiedzanie Izmiru turystycznym autobusem z odkrytym dachem. Uczniowie przebywali ze swoimi tureckimi partnerami oraz słuchali informacji o mieście w języku angielskim. Mieli też szansę zakupić pamiątki na bazarze w starej części miasta. Wieczorem z kolei wszyscy uczestnicy projektu, czyli uczniowie, nauczyciele i tureckie rodziny spotkali się na uroczystym poczęstunku, podczas którego spróbowali tradycyjnych tureckich przysmaków oraz poznali się lepiej. Cała grupa została powitana przez dyrektora tureckiej szkoły. Atmosfera spotkania sprzyjała integracji uczniów z goszczącymi ich rodzinami.
Drugiego dnia uczniowie w międzynarodowych grupach opracowywali słowniczek pojęć geograficznych. Każda grupa otrzymała karty pracy do uzupełnienia. Na karcie znajdowały się definicje pojęć geograficznych w języku angielskim wraz z ilustracjami. Na tablicy zaś wypisane były pojęcia. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z definicją i dopasowanie do niej terminu. Jako podsumowanie uczniowie odczytywali pojęcia, proponowany termin oraz odpowiadali na pytania, czy np. dana forma geograficzna znajduje się w ich kraju, jak się nazywa, itp. W następnej kolejności, uczestnicy projektu wyruszyli w podróż autokarem do wioski Nazarkoy, po której się przespacerowali i gdzie dowiedzieli się, jak w tradycyjny sposób wytwarza się rozpoznawany na całym świecie turecki talizman - oko proroka. W czasie całej podróży i pobytu cennych informacji w języku angielskim udzielał turecki przewodnik.
Wycieczka do Efezu i Selcuk była atrakcją w trzecim dniu mobilności. W towarzystwie przewodnika uczestnicy projektu dotknęli historii sprzed 6 tysięcy lat, podziwiali zabutki archeologiczne, a także mogli zaobserwować zróżnicowane formy geograficzne, których nazwy uczniowie opracowywali podczas zajęć poprzedniego dnia. Uczniowie w towarzystwie swoich tureckich opiekunów zwiedzili dom Najświętszej Maryi Pannym oraz przespacerowali się po Efezie, podziwiając zabytki, tj. Biblioteka Celsusa czy Wielki Teatr.
Czwarty dzień rozpoczęło spotkanie w tureckiej szkole i anglojęzyczna prezentacja Dr Arzu Gunduzoglu z wydziału geografii na Uniwersytecie Dokuz Eyul na temat form terenu w Izmirze i regionie Aegean. Uczestnicy projektu dowiedzieli się z prezentacji wielu ciekawych informacji na temat np. populacji, klimatu, ale również różnic, jakie są zauważalne pomiędzy poszczególnymi obszarami kraju. Dr Gundozoglu zadawała też pytania uczniom i nauczycielom na temat poszczególnych krajów. Następną aktywnością było przygotowanie broszur na temat krajobrazu własnego kraju oraz Turcji. Tu uczniowie pracowali w parze ze swoim tureckim partnerem. Celem zajęć było umieszczenie na mapce kraju jego najpopularniejszych miejsc, zarówno z geogrficznego, jak i turystycznego punktu widzenia. Po wklejeniu na mapkę miniaturowych zdjęć i symboli poszczególnych miejsc, uczniowie zaginali karty pracy na trzy części, aby stworzyć broszury. Gdy pary ukończyły to zadanie, reprezentacja każdego kraju prezentowała w języku angielskim efekt swojej pracy, odnosząc się do broszury, opowiadając o swoim regionie i mieście, ale również dodając inne ciekawostki dotyczące życia w danym kraju. W czasie przerwy, uczestnicy projektu odwiedzili przygotowaną przez tureckich uczniów wystawę fizyki i chemii, podczas której autorzy prac prezentujących dane zagadnienia omawiali w języku angielskim zasady działania poszczególnych konstrukcji oraz odpowiadali na pytania. Po krótkiej przerwie uczniowie wzięli udział w warsztatach robienia bransoletek z okiem proroka, czyli “evil eye beams”. Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Nauczycielka z Turcji w języku angielskim wyjaśniła, co jest potrzebne do wykonania bransoletki i co należy zrobić krok po kroku. Zajęcia te nawiązywały do wizyty w wiosce Nazarkoy, gdzie uczniowie mieli okazję zobaczyć rzemieślników zajmujących się tradyjnym wytwarzaniem tureckiego symbolu. Warsztaty rękodzieła podobały się uczniom, choć nie były łatwe i wymagały koncentracji i poprawek.
Piątek był dniem podsumowań i pożegnań. Podczas pierwszego porannego spotkania w szkole uczniowie przygotowali wystawę swoich prac, czyli słowniczków i broszur. Po omówieniu wyników pracy minionego tygodnia, uczniowie współpracując ze sobą zamieścili swoje prace na tablicy na holu szkolnym. Po krótkiej przerwie uczniowie spotkali się w sali multimedialnej, gdzie odebrali certyfikaty uczestnictwa w czwartkowej prezentacji. Tureccy koordynatorzy podsumowali spotkanie i podziękowali zarówno uczniom i ich rodzinom, jak i nauczycielom za owocną współpracę. Na pożegnanie uczestnicy projektu wybrali się na spacer nad morze, gdzie po raz ostatni mogli się zintegrować oraz poćwiczyć umiejętność komunikacji w języku angielskim z reprezentantami innhych krajów. W drogę powrotną wyruszyliśmy już w piątek. To był niezapomniany czas!

   
Krótkoterminowa wymiana grup uczniów w Reus w Hiszpanii, 24.04.-29.04.2022

     W ramach projektu Erasmus + „CLIL and cross-curricular relations” odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich (Czechy, Polska, Portugalia, Turcja, Włochy) w szkole hiszpańskiej, a tematem przewodnim wymiany był „teatr”. Z naszej szkoły w spotkaniu wzięli udział: Michał Soja, Konstancja Błaszko, Miriam Czachorek i nauczycielki: Agnieszka Sowa-Zduńczuk i Agnieszka Raczyńska-Cyfra. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy szkołę, w auli prezentowaliśmy filmy i prezentacje o swoich szkołach, później zwiedzaliśmy centrum miasteczka oraz muzeum historii Reus, gdzie zapoznaliśmy się ze świętami obchodzonymi w mieście i obejrzeliśmy zdjęcia oraz przedmioty związane z historią miasta. Po południu uczniowie mieli warsztaty w sali teatralnej szkoły z profesjonalnym aktorem, oczywiście w języku angielskim.
Drugi dzień pobytu w Reus uczniowie spędzili w szkole, rozwiązując najpierw karty pracy ze słownictwem związanym z teatrem, a następnie wymyślali w międzynarodowych grupach własne mini przedstawienia. Temat przedstawienia był dowolny, mogła to być tragedia lub komedia. Po południu uczniowie prezentowali wszystkim uczestnikom spotkania swoje sztuki w języku angielskim. Zamiast dekoracji były wyświetlane zdjęcia pasujące do tematu sztuki. Na koniec najlepsza sztuka została nagrodzona największymi brawami. Wygrała grupa, w której było aż dwóch uczniów z naszej szkoły. Brawo!
Trzeciego dnia pojechaliśmy na wycieczkę do Barcelony, gdzie zwiedziliśmy bazylikę Santa Maria del Mar oraz centrum Barcelony. A w związku z projektem zwiedziliśmy z przewodnikiem Teatr Narodowy w Barcelonie. Odwiedziliśmy w teatrze wszystkie pomieszczenia wraz z magazynem mebli i sprzętów wykorzystywanych w sztukach. Przewodnik opowiedział nam o historii teatru i wystawianych sztukach.
Czwartego dnia zwiedziliśmy niewielkie miasteczko Tarragonę, gdzie wraz z przewodnikiem obejrzeliśmy ruiny rzymskiego cyrku, które są pozostałością po czasach, gdy popularne były tu wyścigi kwadryg. Cyrk był niegdyś częścią dużego monumentalnego kompleksu zbudowanego na trzech tarasach, które odzwierciedlały państwa w prowincji. Przez swoją wyjątkową konstrukcję, obiekt uznawany jest za jeden z najciekawszych miejsc tego typu. Po południu odbyło się w szkole spotkanie nauczycieli i rodzin przyjmujący uczniów ze szkół partnerskich. Każdy przyniósł potrawy lub słodycze charakterystyczne dla swojego kraju. W miłej atmosferze uczestnicy projektu poznali się lepiej i spędzili czas, dorośli rozmawiając, dzieci grając w koszykówkę na szkolnym boisku.
Ostatniego dnia pobytu wszyscy spędzili cały dzień bawiąc się w Parku Aventura, czyli w parku rozrywki w pobliżu Barcelony. Podczas pobytu w szkole hiszpańskiej uczniowie nawiązali przyjaźnie, które wciąż pielęgnują, poprawili swoje umiejętności językowe, nauczyli się improwizować pod okiem profesjonalnego aktora, zwiedzili wiele ciekawych miejsc, spróbowali hiszpańskich potraw.

   
   


Projekt Erasmus+ „CLIL and cross-curricular relations”

     W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. „CLIL and cross-curricular relations” (ClIL i relacje międzyprzedmiotowe) we współpracy ze szkołami z: Czech, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Włoch. Tym razem autorem i koordynatorem projektu jest szkoła z Czech. Projekt przewiduje wyjazdy naszych uczniów do szkół partnerskich oraz przyjazd uczniów i nauczycieli z wyżej wymienionych krajów do naszej szkoły we wrześniu 2022r. Na realizację projektu uzyskaliśmy grant w wysokości 26 tysięcy euro.
     Jednym z głównych celów projektu jest poprawa jakości nauczania języka angielskiego w szkołach. Metoda CLIL - Content and Language Integrated Learning - odnosi się do nauczania przedmiotu pozajęzykowego z wykorzystaniem języka obcego jako środka komunikacji z jednoczesnym udostępnianiem treści edukacyjnych. W nauczaniu CLIL stosujemy metody aktywizujące, komunikatywne i różne rodzaje organizacji pracy. CLIL łączy również metody, strategie nauczania i relacje interdyscyplinarne, Podczas sześciu międzynarodowych spotkań z udziałem uczniów w wyżej wymienionych szkołach partnerskich skupimy się na sześciu obszarach relacji interdyscyplinarnych: CLIL i zajęcia w plenerze, CLIL i teatr, CLIL i muzyka, CLIL i przedmioty ścisłe, CLIL i geografia, CLIL i historia.
Regulamin
typowania uczniów do wymiany międzynarodowej
w ramach realizacji programu Erasmus+

     Realizując założenia programu w zakresie wymiany uczniów zaplanowano wstępnie:
• Rok szkolny 2021/2022 wyjazd uczniów do szkół partnerskich
Hiszpania 25.04.-30.04.2022
Turcja 30.05. – 03.06.2022
• Rok szkolny 2022/2023 wyjazd uczniów do szkół partnerskich
Polska 28.09.-03.10.2022 (przyjazd zagranicznych uczniów do naszej szkoły)
Sycylia 09.05.-13.05.2023

Przy wyborze uczniów, którzy wezmą udział w krótkoterminowych wymianach grup uczniów będą brane pod uwagę następujące czynniki:
• przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciwko covid-19/posiadanie certyfikatu potwierdzającego szczepienie
• czynny udział w realizacji projektów Erasmus+
• warunki mieszkaniowe, ponieważ typowany uczeń musi mieć możliwość przyjęcia swojego kolegi podczas wizyty w naszej szkole (w razie wątpliwości zastrzega się możliwość wcześniejszego sprawdzenia);
• ocena z języka angielskiego (co najmniej ocena dobra na poprzedni semestr);
• ocena z zachowania (co najmniej ocena dobra na poprzedni semestr);
• czynny udział w życiu klasy, zajęciach pozalekcyjnych lub pracach samorządu szkolnego

Uwaga: w roku szkolnym 2021/2022 z klas ósmych mogą wziąć udział w wymianach tylko uczniowie, którzy mają w SP4 jeszcze młodsze rodzeństwo, ponieważ zagraniczni uczniowie przyjeżdżają do naszej szkoły dopiero w kolejnym roku szkolnym.

W razie wątpliwości, co do wyboru ucznia, będzie brana pod uwagę także średnia ocen z końca roku lub I semestru. Najważniejszym warunkiem typowania do wymiany (poza obowiązkowym szczepieniem) jest czynny udział w realizacji projektu.

Na wyjazd ucznia zgodę muszą wyrazić rodzice i wypełnić oświadczenie, zobowiązując się jednocześnie do rewizyty oraz sprawowania całodobowej opieki nad gościem z zagranicy.

Uczniów wybiera komisja w składzie: dyrektor szkoły, koordynator projektu, zespół nauczycieli realizujących projekt Erasmus +.

Koordynator projektu
Agnieszka Raczyńska-Cyfra

  Ustaw stronę jako startową!   Dodaj stronę do ulubionych!   Wyślij do nas list! Do góry