Erasmus+
„Przyroda, ekologia i rzemiosło
jako dziedzictwo kultury europejskiej”Założenia projektu Erasmus+

     Od września bieżącego roku szkolnego do sierpnia 2020 r. nasza szkoła we współpracy ze szkołami z: Czech, Włoch, Wielkiej Brytanii, Turcji i Portugalii będzie realizować projekt pt. „Przyroda, ekologia i rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej”. Na realizację projektu szkoła otrzymała grant w wysokości 28 tys. euro.

Na rok szkolny 2018/2019 zaplanowaliśmy następujące działania:

1. Obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu (akcja społeczna) 22.09.2018
2. Lokalne wycieczki dla uczniów klas 4-8 do obszarów chronionych np. do Poleskiego Parku Narodowego lub Chełmskich Parków Krajobrazowych – październik 2018
3. Konkurs dla uczniów klas 6-8 na logo projektu i maskotkę projektu – październik 2018
4. Krótkoterminowa wymiana grup uczniów – wyjazd do Portugalii – grudzień 2018
5. Międzynarodowy konkurs plastyczny pt. „Gatunek chroniony fauny lub flory”
6. Wydanie pierwszego numeru szkolnej gazetki projektowej – grudzień 2018
7. Wydanie kalendarza o tematyce przyrodniczej – grudzień 2018
8. Międzyszkolny konkurs na folder o tematyce przyrodniczej w języku angielskim – styczeń 2019.
9. 22.01. – Dzień bez opakowań foliowych – przeprowadzenie zajęć tematycznych w klasach 4-8.
10. Wycieczka do oczyszczalni ścieków – marzec 2019
11. Międzynarodowy konkurs na wykonanie najciekawszego produktu z materiałów odpadowych podlegających recyklingowi – marzec 2019
12. Wyjazd dla uczniów klas 6-8 do Pawłowa na kurs garncarski – kwiecień 2018
13. Wydanie drugiego numeru szkolnej gazetki projektowej – kwiecień 2019
14. 22.04. Światowy Dzień Ziemi – zorganizowanie akcji prospołecznej.
15. Krótkoterminowe wymiany grup uczniów – wyjazd do Turcji – maj 2019
16. 22 maja – Dzień Różnorodności Biologicznej – wystawa zdjęć
17. Zorganizowanie festiwalu przyrodniczego, przyjazd przedstawicieli szkół partnerskich do SP nr 4 – czerwiec 2019.

     Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w działaniach projektowych. Lokalne wycieczki są bezpłatne. W konkursach zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

W bieżącym roku szkolnym w wyjazdach zagranicznych wezmą udział uczniowie klas siódmych i ósmych. Do Portugalii pojedzie 3 uczniów i do Turcji także 3. Wymiana trwa 5 dni, przelot jest bezpłatny, zakwaterowanie w rodzinach uczniów szkoły partnerskiej. Niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w wymianie jest przyjęcie ucznia z zagranicy do domu w czerwcu bieżącego roku szkolnego.

Koordynator projektu
Agnieszka Raczyńska-Cyfra
Regulamin
typowania uczniów do wymiany międzynarodowej
w ramach realizacji programu Erasmus+

     Realizując założenia programu w zakresie wymiany uczniów zaplanowano:
• Rok szkolny 2018/2019 wyjazd uczniów do szkół partnerskich
- Portugalia, Turcja oraz przyjazd partnerów do SP4;
• Rok szkolny 2019/2020 wyjazd uczniów do szkół partnerskich
- Czechy, Wielka Brytania, Włochy;

Przy wyborze uczniów, którzy wezmą udział w krótkoterminowych wymianach grup uczniów będą brane pod uwagę następujące czynniki:
• czynny udział w realizacji projektu;
• warunki mieszkaniowe, ponieważ typowany uczeń musi mieć możliwość przyjęcia swojego kolegi podczas wizyty w naszej szkole (w razie wątpliwości zastrzega się możliwość wcześniejszego sprawdzenia);
• ocena z języka angielskiego (co najmniej ocena dobra);
• ocena z zachowania (co najmniej ocena dobra);
• czynny udział w życiu klasy, zajęciach pozalekcyjnych lub pracach samo-rządu szkolnego

W razie wątpliwości będzie brana pod uwagę także średnia ocen z końca roku lub I semestru. Najważniejszym warunkiem jest czynny udział w realizacji projektu.
Na wyjazd ucznia zgodę muszą wyrazić rodzice i wypełnić zgłoszenie, zobowiązując się jednocześnie do rewizyty oraz sprawowania całodobowej opieki nad gościem z zagranicy.

Uczniów wybiera komisja w składzie: dyrektor szkoły, koordynator projektu, zespół nauczycieli realizujących projekt.

Koordynator projektu
Agnieszka Raczyńska-Cyfra
22 – 28 września 2019r. – Sprawozdanie z krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Czechach

     W ramach realizacji projektu Erasmus+ pt. „Przyroda, ekologia i rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej” trzech uczniów i trzech nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu w szkole podstawowej w Uničovie w Czechach. W spotkaniu wzięli także udział uczniowie i nauczyciele z Sycylii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Turcji.
W pierwszym dniu wizyty międzynarodowa grupa uczniów została powitana przez dyrektora szkoły, zwiedziła szkołę i następnie wzięła udział w obserwacji lekcji prowadzonych przez czeskich nauczycieli: historii, geografii i matematyki. Ok. południa goście obejrzeli koncert chóru i krótkie przedstawienie w wykonaniu czeskich uczniów. Koncert odbył się w kaplicy znajdującej się w pobliżu szkoły. Po koncercie nauczyciele spotkali się w ratuszu z prezydentem miasta Uničov, a uczniowie uczestniczyli w lekcjach wraz z czeskimi kolegami. Po południu nauczyciele i uczniowie zwiedzili miasto Uničov: miejskie muzeum, Stare Miasto, wieżę widokową ratusza, park.
     W drugim dniu wizyty uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich pojechali na wycieczkę do Ołomuńca, tam zwiedzili ogromne zoo. W ogrodzie zoologicznym na wzgórzu Svatý Kopeček można podziwiać ponad 250 najróżniejszych gatunków zwierząt. Wybiegi, pawilony, akwaria, terraria, woliery dla ptaków i strefy wypoczynkowe dla zwiedzających oraz place zabaw dla dzieci rozciągają się na czterdziestu hektarach lasu. Ołomuniecki ogród zoologiczny posiada wiele rzadkich okazów zwierząt, których nie można przegapić. Na przykład zaciemniony tajemniczy pawilon nietoperzy, oświetlony tylko nocnym niebem i kilkoma punktowymi kolorowymi światłami, zapewnia warunki dla zwierząt aktywnych w nocy. Niektórzy z mieszkańców pawilonu, na przykład zmrocznik sowik lub sowa złota mogą przelecieć gościom nad samą głową. W zoo jest także olbrzymie akwarium. Dziewięciometrowy zbiornik jest domem dwóch żarłaczy czarnopłetwych i białego rekina rafowego.      Po południu uczniowie wzięli udział w zajęciach w galerii przyrodniczej Sluňákov - Horka nad Moravou. Galeria na świeżym powietrzu Domu Przyrody Litovelské Pomoraví ukazuje wyjątkowy krajobraz leśnych łąk wzdłuż rzeki Morawy. Dzieła na torze spacerowym służą jako tradycyjne punkty widokowe, a także zwiększają przyjemność z podróżowania przez ten obszar przyrodniczy.
Instalacje artystyczne są umieszczone w otwartym krajobrazie i starają się wyprowadzić ludzi z „wirtualnych światów sieci komputerowych” na naturalny pobyt w przyrodzie. Jednocześnie jest to wyjątkowa intencja, która tworzy skomponowany krajobraz w nawiązaniu do angielskich romantycznych parków. Uczniowie oprócz zwiedzania z przewodnikiem brali udział w zajęciach, podczas których szukali ciekawych obrazów przyrodniczych i robili zdjęcia, dowiedzieli się, jak pracują bobry i jak znaleźć ich miejsca żerowania.
     W środę uczniowie i nauczyciele pojechali do miejscowości Velké Losiny, gdzie mieści się manufaktura papieru. Manufaktura papieru w Velkich Losinach jest jednym z najstarszych i najdłużej działających przedsiębiorstw tego rodzaju w Europie. Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Papieru z prezentacją tradycyjnych wyrobów oraz warsztat, gdzie na własne oczy zobaczyliśmy mieszanie surowca w holendrze, zlewanie do kadzi, czerpanie i następnie zdejmowanie kart i ich wykańczanie za pomocą klejenia i wygładzania. Na koniec każdy uczeń zrobił własną kartę czerpanego papieru, wykonał zakładkę i postawił pamiątkową pieczęć zakładu. Po zajęciach grupa pojechała do hydroelektrowni Dlouhé Stráně. Szczytowo-pompowa elektrownia wodna Dlouhé Stráně jest nie tylko czeskim, ale pod wieloma względami również unikatem na skalę światową. Jest to właściwie ogromny zbiornik wody, powstały poprzez skrócenie szczytu masywu góry Mravenečník. Zasada działania elektrowni jest prosta: w momencie szczytu energii woda spada z górnego zbiornika do zbiornika dolnego, wprowadzając w ruch turbinę i produkując prąd elektryczny. W nocy, gdy prąd jest tańszy, pompa wypycha wodę z powrotem do ogromnego zbiornika. Zobaczyliśmy zaplecze podziemne, gdzie znajduje się sprzęt do produkcji energii elektrycznej. Niestety do jeziora nie doszliśmy ze względu na złą pogodę, padał ulewny deszcz.
     Kolejnego dnia spacerowaliśmy po lesie Litovelské Pomoraví. Zwiedziliśmy oświetloną jaskinię Mladeč. Jaskinie te należą do stanowisk archeologicznych o znaczeniu światowym. Są prawdopodobnie najstarszym i najdalej na północ położonym osiedlem człowieka współczesnego (kromaniońskiego) w Europie, który żył już przed ponad 31 tysiącami lat. Jaskinie stanowią bardzo złożony labirynt korytarzy, sal i wysokich kominów z niecodziennym ukształtowaniem ścian i sklepień, ze zdobieniami naciekowymi, licznymi osuniętymi głazami oraz kilkoma stromymi korytarzami. Po zwiedzaniu zabytków przyrodniczych odwiedziliśmy urocze miasteczko Litovel.
     Ostatniego dnia wizyty nauczyciele i uczniowie ze szkół partnerskich przeprowadzili zajęcia dla uczniów czeskich, prezentując swoją szkołę i region. Następnie odbyło się spotkanie dla koordynatorów w celu omówienia dalszych działań projektowych, a uczniowie brali udział w lekcjach z czeskimi klasami. Na koniec wszyscy dostali certyfikaty uczestnictwa w krótkoterminowej wymianie grup uczniów.
     Przebieg wizyty dokumentują najlepiej zdjęcia. Uczniowie wrócili zadowoleni, bogatsi o nowe doświadczenia, wiedzę i nowe międzynarodowe przyjaźnie.
Koordynator projektu
Agnieszka Raczyńska-Cyfra

   

   

   
10 października 2019 r. – Dzień Erasmusa i Dzień Języków Obcych

     W dniu 10 października 2019 świętowaliśmy w szkole Dzień Erasmusa i Dzień Języków Obcych. W tym dniu poprosiliśmy wszystkich uczniów, żeby ubrali się na biało-niebiesko, w kolorach logo Erasmusa, a szkołę udekorowaliśmy balonami w tych kolorach. Wydarzenie odbyło się w sali gimnastycznej, gdzie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali kraje europejskie oraz nauczyli nas po kilka podstawowych wyrazów z języków narodowych krajów europejskich. Odbył się także pokaz mody ekologicznej oraz konkurs z wiedzy o krajach partnerskich projektu Erasmus + pt."Przyroda, ekologia i rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej", realizowanego aktualnie w SP4.

   

   

     Dołącz do naszej grupy na facebooku i oglądaj więcej zdjęć:

Erasmus Ecology

6 – 10 maja 2019r. – Sprawozdanie z krótkoterminowej wymiany grup uczniów - Polska

     W ramach realizacji projektu Erasmus+ pt. „Przyroda, ekologia i rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej” do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chełmie przyjechało na krótkoterminową wymianę grup uczniów 15 uczniów i 13 nauczycieli ze szkół partnerskich z Czech, Wielkiej Brytanii, Turcji, Włoch i Portugalii.
     W pierwszym dniu wizyty odbyło się najpierw uroczyste powitanie gości przez panią dyrektor Barbarę Anchimowicz oraz występy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4. W dwóch tańcach zaprezentowały się klasy 3a i 6a. Chór szkolny zaprosił gości do zaśpiewania kilku polskich pieśni, a klasy piąte zaprezentowały przedstawienie teatralne w języku angielskim „Kopciuszek w wersji współczesnej”. Następnie międzynarodowa grupa uczniów wzięła udział w dwóch lekcjach prowadzonych przez polskich nauczycieli: fizyce i języku angielskim. Natomiast grupa nauczycieli obejrzała w tym czasie jedną lekcję nauczania zintegrowanego, spotkała się z panią dyrektor, żeby zapoznać się z polskim systemem edukacyjnym oraz zwiedziła szkołę, wchodząc jednocześnie na chwilę na różne lekcje. We wszystkich zajęciach, atrakcjach i wycieczkach przygotowanych dla gości zagranicznych wzięli także udział uczniowie goszczący w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich. Także wszyscy mogli się integrować i szlifować umiejętność posługiwania się językiem angielskim.
     Po południu uczniowie i nauczyciele zwiedzili zabytki Chełma: bazylikę, dzwonnicę, kościół Rozesłania Świętych Apostołów oraz podziemia kredowe.
     W drugim dniu pobytu nauczyciele spotkali się w galerii obrazów z władzami miasta: panem wiceprezydentem i panią dyrektor wydziału edukacji. Następnie nauczyciele i uczniowie pojechali do Zamościa, gzie wraz z przewodnikiem zwiedzili Stare Miasto, wpisane na listę zabytków UNESCO oraz pojechali do Zagrody Guciów, gdzie zwiedzili stare polskie chaty, uczyli się strzelać z łuku, a przede wszystkim wzięli udział w warsztatach pieczenia chleba. Każdy z uczestników uformował swój bochenek, wziął udział w wyrastaniu ciasta, wkładaniu chleba do pieca oraz wyjmowaniu. Na koniec wszyscy dostali ten bochenek, który przygotowywali. Warsztaty były związane z tematem projektu. Chleb odgrywa bardzo ważną rolę w kulturze polskiej i jest sztuką upiec smaczny i zdrowy chleb.
     W środę uczniowie i nauczyciele pojechali do Lublina, gdzie zwiedzili najpierw Muzeum Wsi Lubelskiej (dziedzictwo kultury polskiej), następnie Zamek Lubelski z kaplicą i basztą i Stare Miasto oraz na koniec Ogród Botaniczny, gdzie przewodnik pokazał uczestnikom ciekawe gatunki roślin.
     W czwartek nasi goście pojechali do Poleskiego Parku Narodowego na ścieżkę edukacyjną Dąb Dominik. Największą atrakcją ścieżki dydaktycznej „Dąb Dominik” jest zarastające Jezioro Moszne. Wędruje się do niego drogą leśną oraz drewnianymi kładkami. Na powierzchni jeziora unosi się kożuch roślinności (głównie mchów torfowców) nazywany płem bądź spleją. Po drodze będziemy mija się różne typy lasów: grądy, olsy i bory sosnowe. Na powierzchni pła można obserwować owadożerne rosiczki, kwitnące storczyki czy żurawinę błotną. Grupa zwiedziła także ośrodek ochrony żółwia błotnego. Żółw błotny jest gadem wpisanym do Polskiej i Europejskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek narażony na wyginięcie, prowadzenie aktywnej ochrony tego gatunku jest więc koniecznością. Działania takie od wielu lat realizowane są w Poleskim Parku Narodowym. Polegają one między innymi na obserwacji żółwic na lęgowiskach, lokalizacji i zabezpieczaniu składanych przez samice złóż jaj przed drapieżnikami. W przypadku, gdy okres lata jest chłodny i żółwie nie zdążą wykluć się przed zimą, jaja z zagrożonych złóż przenosi się do Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego PPN. Tutaj jaja doinkubowuje się i po wykluciu żółwików opiekuje się nimi przez okres zimy. Wiosną, gdy poziom wody w otaczających lęgowiska zbiornikach jest odpowiednio wysoki, a woda nagrzana, małe żółwie po nieprzespanej pierwszej zimie są wypuszczone do naturalnych siedlisk. Na koniec wycieczki grupa wzięła udział w ognisku.
     Ostatniego dnia pobytu w Polsce uczniowie wzięli udział w warsztatach garncarskich, prowadzonych przez specjalistę pana Krystiana Nowaka. Każdy z uczniów wykonał swój dzbanuszek na kole garncarskim oraz ulepił z gliny płaską figurę np. serduszko lub aniołka. Zajęcia z de coupagu przeprowadziły nauczycielki z naszej szkoły. Uczniowie ozdobili tą metodą talerze wykorzystując polskie motywy zdobnicze. Następnie nauczyciele i uczniowie zagraniczni przeprowadzili w różnych klasach SP 4 lekcje, opowiadając o swoich szkołach i regionach, prezentując także filmy i/lub prezentacje multimedialne.
     Po zajęciach wszyscy obejrzeli pokazową zbiórkę harcerską, pośpiewali piosenki harcerskie i wzięli udział w harcerskich zabawach. Na koniec uczniowie zagrali turniej siatkarski. Popołudnie spędzili z rodzinami, u których mieszkali.
     Nauczyciele spotkali się natomiast z koordynatorem projektu, żeby podsumować rok pracy, rozstrzygnąć konkurs na najciekawszą rzecz wykonaną z materiałów recyklingowych oraz zaplanować wstępnie pracę na przyszły rok szkolny.

   

   

   
8 - 12 kwietnia 2019 r. – Sprawozdanie z krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Turcji

     W dniach 8-12.04.2019r. w ramach realizacji projektu Erasmus+ pt. „Przyroda, ekologia i rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej” uczniowie Michalina Kania z kl.VIIIa, Kacper Grzywna z kl.VIIIb, Kacper Majówka z kl.VIIa oraz nauczycielka języka angielskiego p. Anna Wojciechowska i wicedyrektor p. Monika Wakoń uczestniczyli w wyjeździe do Turcji do szkoły Atakent Anadolu Lisesi w Izmirze. W międzynarodowym spotkaniu wzięli udział także nasi partnerzy z Portugalii, Włoch, Czech, Wielkiej Brytanii i Turcji.
     Wizyta rozpoczęła się od powitania wszystkich zebranych przez dyrektora szkoły, krótkiego koncertu muzyki tureckiej w wykonaniu uczniów szkoły, wspomnień z grudniowego pobytu w Portugalii oraz prezentacji piękna przyrody i zabytków regionów wszystkich partnerów. Tegoż dnia uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez tamtejszych nauczycieli. Opiekunowie w tym czasie mieli okazję obejrzeć szkołę i jej otoczenie, a także poznać grono pedagogiczne i dowiedzieć się, jak funkcjonuje turecki system edukacji. Po południu odbyła się degustacja lokalnych potraw. Wieczorem wybraliśmy się na krótką wycieczkę do nadmorskiej miejscowości Foça.
     Wizyta w Turcji była okazją do poznania kultury i tradycji tureckiej. Już we wtorek odwiedziliśmy warsztat rzemieślniczy w Nazarköy, gdzie powstaje słynne oko proroka- talizman chroniący od złego czaru i uroku. Aby ochronić się przed taką ewentualnością należy posiadać niebieskie oko, które ma odbić zły urok. Jeżeli oko pęknie, to według tradycji jest to znak, że zadziałało właściwie, chroniąc nas przed złym spojrzeniem, którego nawet nie byliśmy świadomi. Po powrocie uczniowie uczestniczyli w tworzeniu kompozycji z perskim okiem w roli głównej. Warsztaty były bardzo ciekawe, angażowały aktywnie i integrowały międzynarodowe grupy we wspólnym działaniu.
     Kolejnego dnia mieliśmy okazję poznać rezerwat zwany „Ptasim Rajem Izmiru” i na żywo zobaczyć flamingi i pelikany żyjące na wolności. Po przybyciu do siedziby parku uczniowie i nauczyciele wysłuchali prezentacji najważniejszych informacji na temat obiektu. Usłyszeli różne ciekawostki z życia ptaków. Widok wznoszących się do lotu flamingów wywoływał zachwyt wszystkich obserwatorów. Jeszcze ciekawsza okazała się wycieczka w teren i samodzielna obserwacja ptaków przez lornetki oraz lunetę. Uczniowie mogli nauczyć się, jak prawidłowo korzystać z lornetki i samemu wyszukiwać ptaki do obserwacji. W drodze powrotnej zwiedziliśmy miejscowe ZOO z wieloma egzotycznymi zwierzętami. Wieczorem w szkole odbyła się impreza integracyjna Party Dinner. Wydarzenie uświetniły liczne występy uczniów i nauczycieli. Usłyszeliśmy m.in. hymn szkoły w wykonaniu nauczyciela muzykioraz tradycyjne tureckie melodie w wykonaniu szkolnego chóru. Poznaliśmy brzmienie instrumentu strunowego wywodzącego się z krajów Bliskiego Wschodu o nazwie Bağlama . Następnie obejrzeliśmy pokaz tańca nowoczesnego. Prawdziwą atrakcją były występy zespołów folklorystycznych i lokalnych, m.in.. Anadolu Ateşi. Nie obyło się oczywiście bez degustacji specjałów tureckiej kuchni.
     Gospodarze niezwykle serdecznie przyjęli gości i pokazali Turcję i swój region z jak najlepszej strony, obalając wszelkie stereotypy. Uczniowie i nauczyciele okazali się bardzo otwarci, radośni i spontaniczni. Pokazali największe atrakcje turystyczne regionu, takie jak: Pamukkale zwane lokalnie bawełnianą twierdzą, a słynącą z trawertyn i gorących źródeł oraz Afrodisias z ruinami starożytnej Afrodyzji, które należą do najpiękniejszych pozostałości kultury antycznej w Azji Mniejszej. Obiekty te znajdują się na światowej liście UNESCO.
     Któż nie słyszał o przepięknym Pamukkale - cudzie natury - pewnie większość zapalonych turystów. Nam również udało się zobaczyć ten dziw natury. Zanim jednak tam dotarliśmy, najpierw zobaczyliśmy nie zawsze zwiedzaną Afrodyzję. Znajdują się tam wspaniale zachowane pozostałości starożytnych budowli, m.in. teatr antyczny, agora, stadion, świątynie, a także nowoczesne muzeum z ciekawie zaprezentowanymi eksponatami. Z ogromnym przejęciem podziwialiśmy te niezwykłe budowle. Po obejrzeniu ruin starożytnej Afrodyzji, wyruszaliśmy w kierunku widocznych z daleka białych plam. Gigantyczne tarasy, sople o dziwnych kształtach, wodospady- to właśnie znaki rozpoznawcze Pamukkale. Krajobraz taki tworzył się mniej więcej około 15 tysięcy lat. Stworzyły go gorące źródła, w których woda ma temperaturę prawie 36 stopni Celsjusza. Woda przesycona solami wapnia i dwutlenkiem węgla po wypłynięciu ulega gwałtownemu schłodzeniu i wtedy sole osadzają się na powierzchni w postaci kalcytowych wodospadów i pięknych tarasów. Do wody wchodzi się boso, należy więc bardzo uważać - nie iść zbyt szybko, nie podbiegać. Nietrudno o wypadek. Można także skorzystać z kąpieli w pięknym Basenie Kleopatry. Jest on wypełniony wodą mineralną, wokół niego rosną egzotyczne rośliny. Na dnie basenu widać zwalone fragmenty antycznych kolumn. Kąpiel w tej wodzie ma podobno właściwości odmładzające; więc chętnych nie brakowało :) My - młodzi duchem - pojechaliśmy dalej, z nadzieją, że jeszcze kiedyś tu wrócimy.
     Ostatni dzień wizyty upłynął na podsumowaniu pięciodniowego wyjazdu. Uczniowie podczas prezentacji dzielili się wrażeniami z pobytu w Turcji i oceniali pracę w zespole. Na zakończenie zostały wręczone certyfikaty udziału w programie. Koordynatorzy zaś planowali dalszą realizację projektu, konkursy, wymieniali się swoimi doświadczeniami i ewaluowali dotychczasową pracę w projekcie. Tureccy nauczyciele zadbali również o to, aby zapoznać gości z Europy z turecką kulturą. Zaprosili nas do meczetu i opowiedzieli o rytuałach związanych z religią muzułmańską. Przy każdej okazji serwowane były dania z tureckiej kuchni.
     Turcja to piękny kraj z bogatą tradycją i serdecznymi mieszkańcami. Miłośnicy natury i przyrody, plażowicze, fotograficy, entuzjaści sportów, żeglarze czy archeolodzy– każdy znajdzie tu coś dla siebie. Oprócz niezapomnianych wrażeń i wspólnej pracy nad projektem, wizyta w Turcji była również okazją do poznania nowych przyjaciół i nawiązania nowych ciekawych kontaktów pomiędzy szkołami. Oprócz tureckiej gościnności spotkaliśmy ludzi życzliwych i otwartych na nowe doświadczenia. Międzynarodowa wymiany młodzieży to bardzo ciekawe przeżycie, możliwość poznania nowych ludzi, kultury, doskonalenia języka angielskiego, a także świetna zabawa. Był to czas pełen wrażeń i doświadczeń, po którym pozostanie mnóstwo pięknych wspomnień i nowych przyjaźni. Z niecierpliwością czekamyna wizytę naszych przyjaciół, który odbędzie się w Polsce w dniach 6-10 maja 2019r.
10 – 14 grudnia 2018r. – Sprawozdanie z krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Portugalii

     W ramach realizacji projektu Erasmus+ pt. „Przyroda, ekologia i rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej” trzech uczniów i dwóch nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu w szkole Agrupamento de Escolas de Vilela w Portugalii w mieście Paredes. W spotkaniu wzięli także udział uczniowie i nauczyciele z Sycylii, Czech, Wielkiej Brytanii i Turcji.
W pierwszym dniu wizyty międzynarodowa grupa uczniów wzięła udział w lekcjach prowadzonych przez portugalskich nauczycieli oraz w warsztatach malowania na kafelkach, które to rzemiosło jest charakterystyczne dla tego regionu Portugalii. Tradycyjne płytki są wykonane z ceramiki, kamienia, metalu, wypiekanej gliny lub nawet szkła. Ich rozmiar to 15 cm x 15 cm. Wiele budynków Portugalii i miejsc przestrzeni publicznej jest ozdobionych dekorowanymi płytkami. Na zdjęciach widzimy zabytkowy dworzec kolejowy S. Bento.
     Nauczyciele w tym dniu zwiedzili szkołę podstawową, która należy do zespołu szkół Agrupamento de Escolas de Vilela i hospitowali pojedyncze zajęcia lekcyjne.
     W drugim dniu wizyty uczniowie wędrowali po lesie i poznawali zagrożone gatunki fauny i flory. W tym czasie nauczyciele odwiedzili Urząd Miasta i zostali przyjęci przez dyrektora wydziału edukacji. Po południu nauczyciele i uczniowie w grupach międzynarodowych wzięli udział w grach terenowych prowadzonych na obszarze szkoły. Wieczorem obejrzeliśmy pokaz tańca z ogniem przedstawiony przez portugalskich uczniów, a w świetlicy parafialnej uczyliśmy się narodowego tańca portugalskiego.
     W środę uczniowie i nauczyciele pojechali do parku Serralves w Porto, który zaprojektował francuski architekt Jacques Greber. Park otrzymał nagrodę Henriego Forda w 1997 r. w kategorii ochrona środowiska. Najpierw zwiedziliśmy park razem z przewodnikiem, później uczniowie wzięli udział w warsztatach prowadzonych na terenie parku pt. Ecological webs”.
     Na warsztatach uczniowie uczyli się o producentach, konsumentach i dekompozytorach. Najpierw szukali w ziemi różnych owadów i drobnych zwierząt, później już w budynku oglądali swoje okazy pod mikroskopem i układali je w łańcuchy pokarmowe i ekologiczne piramidy jak prawdziwi ekolodzy. Zajęcia były bardzo ciekawe, angażowały aktywnie uczniów i integrowały międzynarodowe grupy we wspólnym działaniu.
Kolejnego dnia zwiedziliśmy klasztor Serra do Pilar i kaplicę Lord of the Rock, leżącą na brzegu oceanu. Potem zwiedzaliśmy zabytkowe centrum miasta, wpisane na listę światowego dziedzictwa Unesco.
     Ostatniego dnia wizyty uczniowie piekli wspólnie ciasta oraz pakowali swoje pomalowane płytki jako prezenty świąteczne dla rodziców. Natomiast nauczyciele planowali dalszą realizację projektu, rozstrzygali konkursy, wymieniali się swoimi doświadczeniami i ewaluowali dotychczasową pracę w projekcie.
     Przebieg wizyty dokumentują najlepiej zdjęcia. Uczniowie wrócili zadowoleni, bogatsi o nowe doświadczenia, wiedzę i nowe międzynarodowe przyjaźnie.

   

   

   

   

     Dołącz do naszej grupy na facebooku i oglądaj więcej zdjęć:

Erasmus Ecology

3 grudnia 2018r. – Warsztaty garncarskie

     W dniu 3 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chełmie odbyły się warsztaty garncarskie dla klas 4 – 8, które poprowadził pan Krystian Nowak z Podedwórza. Pan Nowak prowadzi własną pracownię garncarską. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego od września bieżącego roku szkolnego projektu Erasmus+ pt. „Przyroda, ekologia i rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej.” Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami partnerskimi z Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Czech i Turcji. W każdej ze szkół będziemy się uczyć innego rzemiosła np. w Portugalii będziemy malować na kafelkach, a na Sycylii poznamy tajniki pszczelarstwa. Natomiast w Chełmie zaczęliśmy poznawać podstawy garncarstwa. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom. Każdy uczeń zrobił jedną miseczkę w kształcie serduszka i jednego aniołka, które mogą być prezentami pod choinkę dla rodziców lub rodzeństwa. Na wiosnę planujemy także wyjazd do Pawłowa na zajęcia garncarskie.

   

   

     Dołącz do naszej grupy na facebooku i oglądaj więcej zdjęć:

Erasmus Ecology

7 listopada 2018r. – Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego

     W dniu 7 listopada 2018r. uczniowie klas 4b i 4d wzięli udział w wycieczce do Poleskiego Parku Narodowego w ramach projektu Erasmus+ „Przyroda, ekologia i rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej”. Na początek uczniowie obejrzeli w siedzibie PPN film dokumentalny o parku, gdzie zobaczyli Park w czterech porach roku i wiele chronionych gatunków fauny i flory. Następnie podziwiali hodowlę żółwi błotnych. Później wraz z przewodnikiem zwiedzili ścieżkę dydaktyczną „Dąb Dominik”. Pan przewodnik uczył uczniów rozpoznawać gatunki drzew, opowiadał o chronionych roślinach rosnących w Parku np. kopytniku, rosiczce oraz o chroniących zwierzętach mieszkających w Parku np. żółwiach błotnych, łosiach, bobrach, żurawiach itp. Największą atrakcją ścieżki dydaktycznej „Dąb Dominik” jest zarastające Jezioro Moszne. Dzieci wędrowały do niego drogą leśną oraz drewnianymi kładkami. Na powierzchni jeziora unosi się kożuch roślinności (głównie mchów torfowców) nazywany płem bądź spleją. Po drodze uczniowie mijali różne typy lasów: grądy, olsy i bory sosnowe. Przy jeziorze przewodnik pokazał uczestnikom wycieczki także żurawinę błotną i podał przepis na konfitury.

   

     Dołącz do naszej grupy na facebooku i oglądaj więcej zdjęć:

Erasmus Ecology


www.sp4chelm.pl - powrót na stronę główną szkoły  Ustaw stronę jako startową!   Dodaj stronę do ulubionych!   Wyślij do nas list! Do góry