Krótka historia szkoły

Krótka historia szkoły

    Nasza szkoła zaraz po wojnie mieściła się w budynku dawnego "Dziesięciolecia", następnie przeniesiono ją na osiedle kolejowe do gmachu.

1954-55
12 oddziałów w siedmiu małych salach na II piętrze Gmachu Głównego PKWN. 486 uczniów uczących się na 3 zmiany.

1955-56
Dodatkowe sale lekcyjne, zakupienie pierwszego adaptera i radia.

1957-58
16 sal lekcyjnych na III piętrze, ciągle w gmachu, sala gimnastyczna i inne dodatkowe pomieszczenia, rozpoczęcie budowy szkoły.

1958-59
646 uczniów w 21 oddziałach; budowa szkoły w martwym punkcie.

1959-60
738 uczniów w 23 oddziałach, 30 nauczycieli; wybudowanie studni głębinowej przy powstającym budynku.

1960-61
Wizytacja ministerialna; ocena dobra.

1961-62
Nareszcie u siebie! Rozpoczęcie nauki w pięknym nowym budynku.

1963-64
Uznanie szkoły przez władze oświatowe za szkołę wiodącą.

1966-67
994 uczniów i 40 nauczycieli. Dekoracja sztandaru szkoły odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.

1967-71
Pierwsze na terenie miasta zreformowane zapisy do klasy pierwszej. Szkoła Podstawowa nr 4 jako eksperymentalna i wiodąca.

1971-74
Wyasfaltowanie boiska szkolnego; nowe wyposażenie pracowni technicznej.

1974-75
Wzbogacenie ceremoniału szkolnego o uroczyste ślubowanie klas I.

1975-77
Przygotowanie do wdrażania reformy szkoły dziesięcioletniej. Rozpoczęcie pracy na 2 zmiany. Zakup pianina do świetlicy.

1977-79
Mamy pedagoga szkolnego! Generalny remont szkoły.

1979-82
Na przełomie roku 1981/82 przerwa w prowadzeniu zajęć spowodowana wprowadzeniem stanu wojennego. Pierwsze egzaminy próbne w związku z wprowadzeniem egzaminów do szkół ponadpodstawowych.

1982-85
Podjęcie decyzji o rozbudowie szkoły w czynie społecznym.

1986-88
Wielka impreza z okazji 25-lecia nadania szkole imienia. Dekoracja sztandaru szkoły medalem "Za Zasługi dla Miasta Chełma".

1988-89
Opracowanie i wdrożenie Regulaminu szkoły - zbioru praw i obowiązków ucznia.

1990-91
Duże zmiany - powrót religii do szkoły, wprowadzenie sześciostopniowej skali ocen. Historyczne wydarzenie - poświęcenie i zawieszenie krzyży w salach lekcyjnych.

1991-92
Upływa pod znakiem trudnego zadania - zmiany imienia szkoły. W ramach przygotowań do uroczystości - odnowienie sal lekcyjnych.

12 maja 1992
Uroczyste nadanie szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, poświęcenie sztandaru szkoły.

1 września 1995
Wprowadzenie nauczania i wychowania integracyjnego.

11-12 maja 1997
5-lecie nadania imienia: sympozjum "Człowiek w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia" (zaproszeni goście: p. Anna Rastawicka z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie, p. dr Alina Rynio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

8 września 1997
Poświęcenie pomnika naszego patrona na "Górce Chełmskiej" przez Prymasa Polski Józefa Glempa

6 grudnia 1997
Wyjazd naszych uczniów do miejscowości Ruszce, leżącej na obszarach objętych klęską powodzi z 204 paczkami mikołajkowymi dla dzieci z tamtejszej szkoły.

28.I - 3.II 2000
W wyniku współpracy naszej szkoły ze Stowarzyszeniem Kultury Polskiej w Łucku zorganizowano na bazie szkoły obóz językowy dla dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy.

12 maja 2000
Obchody Dnia Patrona - promocja książki Arcybiskupa Bolesława Pylaka "Stefan Wyszyński - Biskup Lubelski".

rok 2001
Rok Prymasowski - obchody w naszej szkole.

10-11 maja 2002
10 rocznica nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

31 maja 2005
Przecięcie wstęgi przy nowo wybudowanej windzie przeznaczonej dla uczniów niepełnosprawnych
29 - 30 maja 2006
Udział reprezentacji szkoły w I Zlocie Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10-11 maja 2007
15 rocznica nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego


11 maja 2012
20 rocznica nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego


  Ustaw stronę jako startową!  Dodaj stronę do ulubionych!  Wyślij do nas list! Do góry