Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

     W 2006 roku biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmie otrzymała sprzęt komputerowy. Stało się to możliwe dzięki realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. W naszej bibliotece można korzystać z czterech komputerów z profesjonalnym, edukacyjnym oprogramowaniem oraz z urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kserokopiarka). Użytkownikami ICIM są uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
Uczniowie korzystający z komputerów zainstalowanych w bibliotece przede wszystkim są przygotowywani do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów oraz, co jest również niezwykle ważne we współczesnym świecie, do odpowiedzialnego korzystania z różnych źródeł informacji. Nasze ICIM spełnia również inną bardzo ważną funkcję – wyrównuje szanse edukacyjne uczniów niezależnie od ich miejsca zamieszkania i zamożności. Z komputerów i dostępnych programów multimedialnych korzystają także nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia z dziećmi. W pracowni multimedialnej prowadzone są zajęcia indywidualne nauczycieli z uczniem zdolnym oraz z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych, kółka przedmiotowe i koła zainteresowań. Nasze ICIM umożliwia wspieranie procesu kształcenia uczniów oraz realizację zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej. Z ICIM można korzystać w godzinach pracy biblioteki.
Zapraszamy!


Aktualności biblioteczne - powrót do aktualności bibliotecznych


  Ustaw stronę jako startową!   Dodaj stronę do ulubionych!   Wyślij do nas list! Do góry