Ogłoszenia

OgłoszeniaKonto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie

82 1240 2223 1111 0000 3578 0852


„INFORMACJA O OBIADACH”

     Opłata za obiady za miesiąc styczeń 2021r. wynosi: 40,00 zł (10 dni x 4,00 zł).
Numer konta do wpłacania na obiady: 77 1240 2223 1111 0010 4344 0028
w banku Pekao S.A. I Oddział Chełm;
w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który wpłacamy.
Wpłaty dokonujemy do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko uczęszcza na obiady!

W związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19 od dnia 09.10.2020 r. nie ma możliwości odebrania przez rodzica/opiekuna prawnego posiłku ze stołówki. Uczeń ma obowiązek zjeść obiad na miejscu.
W przypadku nieobecności ucznia proszę postępować jak dotychczas.

NIEOBECNOŚĆ NA OBIADACH
Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie lub pisemnie nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym obiad lub w dniu wydawania obiadu do godziny 7:40. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet zwrotów poniesionych kosztów.

REZYGNACJA Z OBIADÓW
W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Jeżeli rezygnacja nie zostanie zgłoszona, płatność będzie naliczana.

WYKREŚLENIE UCZNIA Z OBIADÓW
Wykreślenia ucznia nastąpi w momencie 1 miesięcznej zaległości w opłacie za obiady.Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Podstawa prawna:
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1603)

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 1 września 2020 r.

2. Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 2020 r.

3. Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2020 r.

4. Zakończenie I semestru - 22 stycznia 2021 r.

5. Ferie zimowe - 1 lutego – 14 lutego 2021 r.

województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

6. Wiosenna przerwa świąteczna - 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

7. Dzień Patrona - 12 maja 2021 r.

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych - 25 czerwca 2021 r.

9. Ferie letnie - 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dni wolne:
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (środa)
6 stycznia – Trzech Króli (środa)
3 maja – Święto Pracy (poniedziałek)
3 czerwca– Boże Ciało (czwartek)

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 8 dni dla szkoły podstawowej:

14 października 2020 r. - Dzień Edukacji Narodowej (środa)

29, 30 kwietnia 2021 r. - Przed majowymi dniami (czwartek, piątek)

25, 26, 27 maja 2021 r. - Egzamin Ośmioklasisty (wtorek, środa, czwartek)

4 czerwca 2021 r. - po Bożym Ciele (piątek)

22 czerwca 2021 r. - Dzień Sportu (wtorek)


„Zajęcia Karate”

    Zapraszam dzieci na treningi Karate Kyokushin. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie we wtorki i czwartki o godz.15.30. Treningi prowadzi Sensei Sylwester Świś tel.512240302.

   „Tęczowa skrzyneczka”

     W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, szkolni koordynatorzy do spraw bezpieczeństwa przy wejściu do szkoły udostępniają „Tęczową skrzyneczkę”. Za jej pośrednictwem uczniowie i rodzice, zachowując anonimowość mogą informować o niepokojących sytuacjach zaistniałych w szkole a także zgłaszać swoje propozycje do szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki.
Zawartość skrzynki jest systematycznie przeglądana przez koordynatorów. Każda zgłaszana informacja jest szczegółowo analizowana i omawiana, czego efektem jest podejmowanie stosownych działań.
Celem akcji jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w naszej szkole oraz dbałość o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów.
Szkolni koordynatorzy do spaw bezpieczeństwa:
Teresa Szmagalska


Aktualności - powrót do bieżących aktualności szkolnych


  Ustaw stronę jako startową!  Dodaj stronę do ulubionych!  Wyślij do nas list! Do góry