Ogłoszenia

Ogłoszenia

Harmonogram zakończenia roku szkolnego

8.00 uroczysta Msza Święta w Kościele Św. Ducha

9.30 - zakończenie roku szkolnego dla klas IV – VII w sali gimnastycznej

11.00 - zakończenie roku szkolnego dla klas I – III w sali gimnastycznej


Informacja dla rodziców

     Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi placówki jest Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie reprezentowana przez Barbarę Anchimowicz - dyrektora szkoły.Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019:

Podręczniki do klas I-VIII Otwórz


Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Czytaj Broszurę MEN


„INFORMACJA O OBIADACH”

    Informujemy, że opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2018r. wynosi: 56,00 zł (14 dni x 4,00 zł).
Numer konta do wpłacania na obiady: 77 1240 2223 1111 0010 4344 0028
w banku Pekao S.A. I Oddział Chełm;
w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który wpłacamy.
Wpłaty dokonujemy do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko uczęszcza na obiady!

REZYGNACJA Z OBIADÓW
W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Jeżeli rezygnacja nie zostanie zgłoszona, płatność będzie naliczana.

WYKREŚLENIE UCZNIA Z OBIADÓW
Wykreślenia ucznia nastąpi w momencie 1 miesięcznej zaległości w opłacie za obiady.


Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018:

Podręczniki do klas I-VII Otwórz


Plan lekcji dla klas I-III i IV-VI w roku szkolnym 2017/2018

Plan lekcji I-III

Plan lekcji IV-VI


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 4 września 2017r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2. Dzień Edukacji Narodowej - 12 października 2017r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2017r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4. Zakończenie I semestru - 26 stycznia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5. Ferie zimowe - 29 stycznia – 11 lutego 2018r.

województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6. Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca – 3 kwietnia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7. Dzień Patrona - 11 maja 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych - 22 czerwca 2018r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9. Ferie letnie - 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dni wolne:
1 listopada – Święto Zmarłych (środa)
1 maja – Święto Pracy (wtorek)
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (czwartek)
31 maja– Boże Ciało (czwartek)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze 6 dni dla szkoły podstawowej:

13 października 2017r. - Dzień Edukacji Narodowej (piątek)

25 stycznia 2018r. - Choinka (czwartek)

30 kwietnia 2018r. - Przed 1 maja (poniedziałek)

2 maja 2018r. - Przed 3 maja (środa)

1 czerwca 2018r. - po Bożym Ciele (piątek)

20 czerwca 2018r. - Dzień Sportu (środa)

Podstawa prawna:
• Ustawa z 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) - art. 1519 § 1.
• Ustawa z 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951r., Nr 4, poz. 28 ze zm.) - art. 1.
• Ustawa z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 42 ust. 7a, art. 74.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r., Nr 46, poz. 432 ze zm.) - § 5, § 6a.


„Zajęcia Karate”

    Zapraszam dzieci na treningi Karate Kyokushin. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie w poniedziałki i piątki o godz.16.00. Treningi prowadzi Sensei Sylwester Świś tel.512240302.

   „Tęczowa skrzyneczka”

     W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, szkolni koordynatorzy do spraw bezpieczeństwa przy wejściu do szkoły udostępniają „Tęczową skrzyneczkę”. Za jej pośrednictwem uczniowie i rodzice, zachowując anonimowość mogą informować o niepokojących sytuacjach zaistniałych w szkole a także zgłaszać swoje propozycje do szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki.
Zawartość skrzynki jest systematycznie przeglądana przez koordynatorów. Każda zgłaszana informacja jest szczegółowo analizowana i omawiana, czego efektem jest podejmowanie stosownych działań.
Celem akcji jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w naszej szkole oraz dbałość o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów.
Szkolni koordynatorzy do spaw bezpieczeństwa:
Teresa Szmagalska


  Ustaw stronę jako startową!  Dodaj stronę do ulubionych!  Wyślij do nas list! Do góry