Ogłoszenia

OgłoszeniaKonto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie

82 1240 2223 1111 0000 3578 0852


Ogłoszenie

     Szanowni Państwo,
w związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym i decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie naszej placówki zostaje czasowo ograniczone. Dnia 12 i 13 marca nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić w tych dniach opieki. Od 16 marca placówka zostaje zamknięta, a uczniowie pozostają w domach pod opieką rodziców. Rodzicom uczniów do lat 8 zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przysługuje zasiłek opiekuńczy nie dłuższy niż 14 dni. Szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych działań znajdą Państwo w Komunikacie Urzędu Miasta Chełm na stronie www.chelm.pl/glowna

Z poważaniem
Barbara Anchimowicz - dyrektor szkołyOgłoszenie

     W związku z informacją przekazaną przez Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą rozpowszechniania się koronawirusa od 12 marca 2020 r odwołuje się obiady w szkole.
Pozostałe informacje dotyczące podejmowanych przez placówkę działań będą przekazane na bieżąco.

Z poważaniem
Barbara Anchimowicz - dyrektor szkoły


Ogłoszenie

     Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzeniającym się w naszym kraju koronawirusem, prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt w szkole. Zachęcamy do kontaktów telefonicznych lub za pomocą e-dziennika. Informujemy również, że od jutra, przy wejściu do szkoły odbywać się będą pomiary temperatury ciała osób wchodzących na teren szkoły. Jeżeli dziecko gorączkuje lub wykazuje objawy przeziębienia, prosimy o pozostawienie dziecka w domu. Prośba nasza jest podyktowana troską o zdrowie uczniów. Ponadto należy uczulić dzieci na właściwe korzystanie ze środków higienicznych i niewylewanie mydła z dozowników.
Informujemy również, iż na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie www.kuratorium.lublin.pl znajdują się informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia. O dalszych krokach podejmowanych przez placówkę poinformujemy przez e-dziennik.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do w/w rekomendacji.
Barbara Anchimowicz - dyrektor szkoły
„INFORMACJA O OBIADACH”

    Informujemy, że opłata za obiady za miesiąc marzec 2020r. wynosi: 88,00 zł (22 dni x 4,00 zł).
Numer konta do wpłacania na obiady: 77 1240 2223 1111 0010 4344 0028
w banku Pekao S.A. I Oddział Chełm;
w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który wpłacamy.
Wpłaty dokonujemy do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko uczęszcza na obiady!

NIEOBECNOŚĆ NA OBIADACH
Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie lub pisemnie nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym obiad lub w dniu wydawania obiadu do godziny 7:40. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet zwrotów poniesionych kosztów.

REZYGNACJA Z OBIADÓW
W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Jeżeli rezygnacja nie zostanie zgłoszona, płatność będzie naliczana.

WYKREŚLENIE UCZNIA Z OBIADÓW
Wykreślenia ucznia nastąpi w momencie 1 miesięcznej zaległości w opłacie za obiady.Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Podstawa prawna:
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1603)

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 2 września 2019 r.

2. Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 2019 r.

3. Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2019 r.

4. Zakończenie I semestru - 10 stycznia 2020 r.

5. Ferie zimowe - 13 stycznia – 26 stycznia 2020 r.

województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

6. Wiosenna przerwa świąteczna - 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

7. Dzień Patrona - 12 maja 2020 r.

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych - 26 czerwca 2020 r.

9. Ferie letnie - 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dni wolne:
1 listopada – Święto Zmarłych (piątek)
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek)
6 stycznia – Trzech Króli (poniedziałek)
1 maja – Święto Pracy (piątek)
11 czerwca– Boże Ciało (czwartek)

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 8 dni dla szkoły podstawowej:

14 października 2019 r. - Dzień Edukacji Narodowej (poniedziałek)

30 stycznia 2020 r. - Choinka (czwartek)

Rekolekcje wielkopostne - dzień uzgodniony z Proboszczem Parafii Św. Ducha

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. - Egzamin Ośmioklasisty (wtorek, środa, czwartek)

12 czerwca 2020 r. - po Bożym Ciele (piątek)

24 czerwca 2020 r. - Dzień Sportu (wtorek)


„Zajęcia Karate”

    Zapraszam dzieci na treningi Karate Kyokushin. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie we wtorki i czwartki o godz.15.30. Treningi prowadzi Sensei Sylwester Świś tel.512240302.

   „Tęczowa skrzyneczka”

     W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, szkolni koordynatorzy do spraw bezpieczeństwa przy wejściu do szkoły udostępniają „Tęczową skrzyneczkę”. Za jej pośrednictwem uczniowie i rodzice, zachowując anonimowość mogą informować o niepokojących sytuacjach zaistniałych w szkole a także zgłaszać swoje propozycje do szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki.
Zawartość skrzynki jest systematycznie przeglądana przez koordynatorów. Każda zgłaszana informacja jest szczegółowo analizowana i omawiana, czego efektem jest podejmowanie stosownych działań.
Celem akcji jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w naszej szkole oraz dbałość o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów.
Szkolni koordynatorzy do spaw bezpieczeństwa:
Teresa Szmagalska


Aktualności - powrót do bieżących aktualności szkolnych


  Ustaw stronę jako startową!  Dodaj stronę do ulubionych!  Wyślij do nas list! Do góry