Ogłoszenia

Ogłoszenia


Głosuj na drużynę dziewcząt

     Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w głosowaniu na drużynę dziewcząt z klasy VIIb w ramach akcji „#JAKDZIEWCZYNA”. Aby zagłosować na SP 4 należy wejść na stronę www.alwaysjakdziewczyna.pl
• zagłosować bez paragonu (1 pkt. dla drużyny),
• zagłosować z paragonem (50 pkt. dla drużyny): dokonać w dowolnym sklepie sieci Tesco na terenie Polski zakupu 2 produktów: dowolnego produktu marki Always oraz drugiego produktu dowolnie wybranego spośród marek: Gillette Venus, Pantene, Oral-B, Blend-a-Med (zwanego „Zakupem promocyjnym”). Następnie wejść na stronę „Głosuj” i wprowadzić numer oraz zdjęcie lub skan paragonu.
Dziękujemy!

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Czytaj Broszurę MEN


„Opłaty za obiady”

    Informujemy, że opłata za obiady za marzec 2018r. wynosi: 80,00 zł.
Numer konta do wpłacania na obiady: 77 1240 2223 1111 0010 4344 0028 PKO SA Chełm, w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc za który płacimy za obiady. Wpłaty dokonujemy do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko uczęszcza na obiady!


Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018:

Podręczniki do klas I-VII Otwórz


Plan lekcji dla klas I-III i IV-VI w roku szkolnym 2017/2018

Plan lekcji I-III

Plan lekcji IV-VI


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 4 września 2017r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2. Dzień Edukacji Narodowej - 12 października 2017r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2017r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4. Zakończenie I semestru - 26 stycznia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5. Ferie zimowe - 29 stycznia – 11 lutego 2018r.

województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6. Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca – 3 kwietnia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7. Dzień Patrona - 11 maja 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych - 22 czerwca 2018r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9. Ferie letnie - 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dni wolne:
1 listopada – Święto Zmarłych (środa)
1 maja – Święto Pracy (wtorek)
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (czwartek)
31 maja– Boże Ciało (czwartek)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze 6 dni dla szkoły podstawowej:

13 października 2017r. - Dzień Edukacji Narodowej (piątek)

25 stycznia 2018r. - Choinka (czwartek)

30 kwietnia 2018r. - Przed 1 maja (poniedziałek)

2 maja 2018r. - Przed 3 maja (środa)

1 czerwca 2018r. - po Bożym Ciele (piątek)

20 czerwca 2018r. - Dzień Sportu (środa)

Podstawa prawna:
• Ustawa z 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) - art. 1519 § 1.
• Ustawa z 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951r., Nr 4, poz. 28 ze zm.) - art. 1.
• Ustawa z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 42 ust. 7a, art. 74.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r., Nr 46, poz. 432 ze zm.) - § 5, § 6a.


„Zajęcia Karate”

    Zapraszam dzieci na treningi Karate Kyokushin. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie w poniedziałki i piątki o godz.16.00. Treningi prowadzi Sensei Sylwester Świś tel.512240302.

   „Tęczowa skrzyneczka”

     W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, szkolni koordynatorzy do spraw bezpieczeństwa przy wejściu do szkoły udostępniają „Tęczową skrzyneczkę”. Za jej pośrednictwem uczniowie i rodzice, zachowując anonimowość mogą informować o niepokojących sytuacjach zaistniałych w szkole a także zgłaszać swoje propozycje do szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki.
Zawartość skrzynki jest systematycznie przeglądana przez koordynatorów. Każda zgłaszana informacja jest szczegółowo analizowana i omawiana, czego efektem jest podejmowanie stosownych działań.
Celem akcji jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w naszej szkole oraz dbałość o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów.
Szkolni koordynatorzy do spaw bezpieczeństwa:
Teresa Szmagalska


  Ustaw stronę jako startową!  Dodaj stronę do ulubionych!  Wyślij do nas list! Do góry