Aktualności projektu

Aktualności projektu


„Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”


Projekt „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”

     Od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2019r. na podstawie umowy nr 155/RPLU.12.02.00-06-0028/16-00 podpisanej pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Miastem Chełm/Szkołą Podstawową Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie w naszej szkole będzie realizowany projekt „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa; 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie; 12.2. Kształcenie ogólne.

Wartość projektu to 401431,05 PLN;
w tym kwota przyznanego dofinansowania UE: 341 216,39 PLN

     Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, z zakresu języków obcych) z uwzględnieniem właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) wśród 114 uczniów/uczennic oraz podniesienie kompetencji 45 nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu, a także wyposażenie pracowni przyrodniczej i pracowni ICT.
     Zorganizowane w ramach projektu zajęcia edukacyjne (rozwijające i wyrównawcze) oparte zostaną o wykorzystanie ICT – szkolnych i pozaszkolnych, zastosowanie efektywnych metod i form pracy na zajęciach oraz lekcje wyjazdowe m.in. do Centrum Nauki Kopernik. W projekcie zaplanowano także szkolenia mające na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli z zastosowania w praktyce narzędzi TIK, metody eksperymentu, nauki programowania.
8 stycznia 2018r. – BÓBR Międzynarodowy Konkurs Informatyczny

     Wielki sukces ucznia klasy 3a, uczestnika zajęć projektowych „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” Macieja Kusia, który uzyskał II miejsce w XII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „BÓBR”. Ogromne uznanie również dla: ucznia Maćka Moroza z kl. 3a, Krzysztofa Gromadzkiego z kl. 3a, Marcina Łosia z kl. 2a, Miłosza Rudnika z kl. 2a oraz Huberta Bis z kl. 3a, którzy w tym konkursie zdobyli wyróżnienie. Bardzo dobre wyniku w konkursie uzyskali także pozostali uczestnicy konkursu: Miłosz Lipczuk z kl. 3a, Maurycy Miazga z kl. 3a, Mikołaj Andrzejewski z kl. 3a, Emanuel Błaszko z kl. 2a, Franciszek Jamróz z kl. 2a. Niestety minimalnie zabrakło im punktów, aby zdobyć wyróżnienie. Większość chłopców biorąca udział w konkursie bierze udział w zajęciach rozwijających zainteresowania z programowania i grafiki, jak również w zajęciach programowania w ramach innowacji edukacyjnej z zajęć komputerowych.
     Konkurs odbył się 16 listopada 2017r. Organizatorami polskiej edycji Konkursu jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Głównym celem konkursu był rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Konkurs miał charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera. W kategorii klas I-III w konkursie wzięło udział 3741 uczniów z 409 szkół podstawowych. Każdy uczeń na starcie otrzymywał 15 punktów i miał za zadanie rozwiązać 15 zadań podzielonych ze względu na poziom trudności na trzy grupy po 5 zadań w każdej. Za prawidłowe odpowiedzi udzielane na pytania można było otrzymać 3,4 lub 5 punktów w zależności od stopnia trudności. Skutkiem udzielenia złej odpowiedzi było odjęcie z puli punktów użytkownika określonej liczby punktów: 0,75 (dla zadań za 3 punkty), 1 (dla zadań za 4 punkty) lub 1,25 (dla zadań za 5 punktów). Maksymalny wynik możliwy do osiągnięcia to 75 w kategorii Skrzat.
     Uroczyste zakończenie XII Edycji Konkursu Bóbr odbędzie się 9 marca 2018 roku (w piątek) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednak dyplomy za udział w konkursie zostały już dziś wręczone uczestnikom konkursu przez panią wicedyrektor Monikę Wakoń i panią Jolantę Marciniak, nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu.

   

   
5 stycznia 2018r. – This is Me!Talking about yourself

    Uczniowie z klasy 4c (grupa nr 13) biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” zaprezentowali swoje umiejętności komunikacyjne w języku obcym. W krótkim filmiku dzielą się informacjami na swój temat, opisując siebie i swoje zainteresowania. Wideo przygotowane przez Jolantę Obst przedstawia proces powstawania kolorowej grafonotki: „This is me”. Zapraszamy do obejrzenia.
4 stycznia 2018r. – Me and my class

    Uczniowie z klasy 3b (grupa nr 11) biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” przygotowali film, w którym krótko przedstawiają siebie i opowiadają o swojej klasie. W filmie wykorzystane zostały prace plastyczne uczniów. Zapraszamy do obejrzenia. Film zrealizowała Jolanta Obst.
22 grudnia 2017r. – Czekając na święta uczymy dzieci programować

     Uczniowie biorący udział w zajęciach z programowania w ramach projektu edukacyjnego „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” włączyli się w realizację ogólnopolskiego projektu mającego na celu poszerzenie umiejętności programistycznych. Kodując na stronie code.org, rozwiązując liczne łamigłówki z ulubionymi bohaterami Minecrafta dzieci rozwijały swoje zainteresowania i kreatywność.
15 grudnia 2017r. – Hour of code

     W dniach od 4 do 11 grudnia w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej uczniowie w czasie zajęć projektowych z programowania wzięli udział w Godzinie Kodowania. Hour of code jest największą inicjatywą edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów, nauczycieli i innych osób z całego świata. Mottem tego przedsięwzięcia są słowa: Każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć możliwość nauki informatyki. Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach projektowych ukończyli kurs pierwszy i zdobyli stosowne dyplomy. Dyplomy otrzymali także uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach projektowych, ale przyłączyli się do tej akcji.

   
14 grudnia 2017r. – „Czary mary chemii”

     Dnia 14 grudnia 2017r. uczniowie biorących udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z gr.4 uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych prowadzonych przez dr Małgorzatę Stryjecką - pracownika PWSZ w Chełmie. Zajęcia odbyły się w Laboratorium Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich. Tematem przewodnim warsztatów był ciekawostki związane z realizacją eksperymentów chemicznych, tj. „Czary mary chemii”. Uczniowie obserwowali i wykonywali doświadczenia chemiczne, takie jak: trąba słonia, smocza krew, ph gleby, słuchając wskazówek wykładowcy. Podczas warsztatów samodzielnie wykonywali różne doświadczenia, omawiali wyniki, poznawali właściwości różnych substancji i ich zastosowanie – wszystko pod czujnym nadzorem dr Małgorzaty Stryjeckiej. Zaangażowanie „w pracę poszukiwawczą” było ogromne. Zajęcia rozbudziły wśród uczniów zaciekawienie i zainteresowanie światem nauki.

   

   
30 listopada 2017r. – Prezent z Ministerstwa Cyfryzacji

    W tym roku wzięliśmy udział w piątym Europejskim Tygodniu Kodowania. To niezwykła inicjatywa łącząca pasjonatów z całego świata. Ministerstwo Cyfryzacji zauważyło nasze zaangażowanie i przed kilkoma dniami nieoczekiwanie do naszej szkoły dotarła przesyłka z sympatyczną nagrodą – grą Cody Roby. Z nagrody bardzo się cieszymy, bo pomoże nam zgłębiać tajniki programowania.
24 listopada 2017r. – eTwinning: I’ve got a frog in my throat

    Uczniowie z klasy 3b (grupa nr 12) biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” zaprezentowali polskie wyrażenia idiomatyczne wraz z tłumaczeniami na język angielski. Film jest częścią projektu międzynarodowego realizowanego na platformie eTwinning: „I’ve got a frog in my throat”. Do projektu przystąpiły szkoły z Wielkiej Brytanii, Turcji, Finlandii, Słowenii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Serbii, Irlandii oraz z Polski. W filmie wykorzystane zostały prace plastyczne uczniów z naszej szkoły obrazujące wybrane wyrażenia idiomatyczne. Zapraszamy do obejrzenia. Film zrealizowała Jolanta Obst.
17 listopada 2017r. – All about me!

    Uczniowie z klasy 4c biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” zaprezentowali swoje umiejętności komunikacyjne w języku obcym. W krótkim filmiku dzielą się informacjami na swój temat. W tle można podziwiać prace, które wykonali przygotowując swoje krótkie wypowiedzi. Dodatkowo w filmie wykorzystane zostały prace plastyczne Oli z kl. 6b oraz Martynki z kl. 5a. W realizacji filmu udział wzięli: Maja Wazelin, Wiktoria Dołhań, Aleksandra Daniłosio, Julia Sokalska, Julia Wołoszyn, Tomasz Sławiński, Emilia Sawicka, Marceli Ziemba, Dawid Glazik oraz Kinga Krawczyk. Zapraszamy do obejrzenia. Film zrealizowała Jolanta Obst.
13 listopada 2017r. – Jesienne Memory

     Listopad dla uczniów klasy 2a oraz kl. 3a biorących udział w projekcie edukacyjnym „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” to czas przygotowań do Międzynarodowego Konkursu Informatycznego BÓBR. W czasie zajęć dzieci kształciły spostrzegawczość i koncentrację oraz rozwijały percepcję wzrokową i umiejętność zapamiętywania. W osiągnięciu tego celu pomagały im: gra Memory oraz zadania kształtujące logiczne myślenie ze strony www.bobr.edu.pl.

   
7 listopada 2017r. – „Ratujmy kasztanowce”

     Już jedenasty raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji RATUJMY KASZTANOWCE, organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełm. Dnia 7 listopada uczniowie grupy 4 z klasy IV a, uczęszczający na zajęcia „Przygody w świecie przyrody” organizowane w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”, grabili liście opadłe z rosnących w pobliżu szkoły kasztanowców, które zostały zaatakowane przez występującego masowo w całej Polsce groźnego owada szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka. Wypełnione liśćmi papierowe worki przekazano do utylizacji przez MPGK. Ta prosta, mechaniczna metoda zbierania i palenia zarażonych liści ma spowodować zniszczenie zimujących w liściach poczwarek i poprawić stan zdrowotny chorych drzew.

   
16 października 2017r. – Zajęcia projektowe

    Uczniowie z kl. 3a uczestniczący w zajęciach projektowych z programowania włączyli się w Europejski Tydzień Kodowania. W czasie zajęć zapoznali się z ozobotami.

12 października 2017r. – It’s raining cats and dogs

    Uczniowie z klasy 4c (grupa nr 13) biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” wzięli udział w projekcie międzynarodowym eTwinning „I’ve got a frog in my throat” realizując wideo obrazujące użycie wybranego wyrażenia idiomatycznego. Uczniowie przygotowali krótką scenkę pt: „It’s raining cats and dogs”. Wyrażenie to nie oznacza, że pada kotami i psami ale jest angielską wersją naszego polskiego powiedzenia „Leje jak z cebra”. W filmie wystąpili: Aleksandra Daniłosio, Wiktoria Dołhań, Emilia Sawicka, Maja Wazelin, Marceli Ziemba, Dawid Glazik oraz Tomasz Sławiński. Zapraszamy do obejrzenia. Film zrealizowała Jolanta Obst.
9 października 2017r. – Code Week z dziećmi świetlicowymi

     W ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania uczniowie kl. 2a oraz kl. 5a biorący udział w projekcie edukacyjnym „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” do wspólnego kodowania zaprosili dzieci ze świetlicy. Cierpliwie i z wielkim zaangażowaniem tłumaczyli młodszym kolegom i koleżankom tajniki programowania. Pierwsze kroki w tej dziedzinie okazały się pomyślne. Zajęcia zorganizowali Jolanta Marciniak i Albin Gumienny.

   

  Ustaw stronę jako startową!   Dodaj stronę do ulubionych!   Wyślij do nas list! Do góry