Aktualności projektu

Aktualności projektu


„Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”
Deklaracja nauczyciele

Deklaracja uczniowie
Projekt „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”

     Od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2019r. na podstawie umowy nr 155/RPLU.12.02.00-06-0028/16-00 podpisanej pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Miastem Chełm/Szkołą Podstawową Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie w naszej szkole będzie realizowany projekt „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa; 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie; 12.2. Kształcenie ogólne.

Wartość projektu to 401431,05 PLN;
w tym kwota przyznanego dofinansowania UE: 341 216,39 PLN

     Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, z zakresu języków obcych) z uwzględnieniem właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) wśród 114 uczniów/uczennic oraz podniesienie kompetencji 45 nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu, a także wyposażenie pracowni przyrodniczej i pracowni ICT.
     Zorganizowane w ramach projektu zajęcia edukacyjne (rozwijające i wyrównawcze) oparte zostaną o wykorzystanie ICT – szkolnych i pozaszkolnych, zastosowanie efektywnych metod i form pracy na zajęciach oraz lekcje wyjazdowe m.in. do Centrum Nauki Kopernik. W projekcie zaplanowano także szkolenia mające na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli z zastosowania w praktyce narzędzi TIK, metody eksperymentu, nauki programowania.
7 grudnia 2018r. – What is your dream job?

     Uczniowie z klasy 4b oraz 5c biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” podczas zajęć poruszali tematykę związaną z planami na przyszłość. Udzielali odpowiedzi na pytanie „What is your dream profession?” Następnie wystąpili w filmikach z serii „Starring You Videos” i zaprezentowali wybrane przez siebie zawody. W filmie wykorzystano materiały ze strony www.storybots.com. Zapraszamy do obejrzenia.
23 listopada 2018 r. – Describing people

     Uczniowie z klasy 5c biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” zaprezentowali swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. W filmiku prezentują krótki dialog, opisując kolegę i koleżankę z klasy. Poprzez opanowanie na pamięć gotowych wyrażeń typu „Would you like to see…” uczniowie nabywają umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w życiu codziennym. Film przygotowała Jolanta Obst.
22 listopada 2018 r. – Quizlet.live

     Uczniowie z klasy 5c (grupa nr 13) biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” podczas zajęć języka angielskiego korzystali z platformy Quizlet. Podzieleni na grupy starali się w jak najkrótszym czasie poprawnie rozpoznać przydzielone słownictwo. Zapraszamy do obejrzenia relacji z zajęć. Film zrealizowała Jolanta Obst.
9 listopada 2018 r. – Młodzi programiści – Quiz o Polsce

     Świętując 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę młodzi programiści uczestniczący w zajęciach projektowych z programowania i grafiki przygotowali krótki quiz o Polsce w programie Scratch. Do wzięcia udziału w quizie zachęcają uczniowie kl. IVa: Miłosz Lipczuk, Krzysztof Gromadzki, Maurycy Miazga.

Quiz 1

Quiz 2

Quiz 3
5 listopada 2018r. – Animacje w Scratch - zajęcia projektowe z programowania i grafiki

     Scratch jest graficznym językiem programowania. Dzięki niemu możesz tworzyć interaktywne historyjki, gry, animacje, muzykę, prezentacje. Uczniowie uczęszczający na zajęcia projektowe z programowania i grafiki poznając ten program oraz przygotowując się do świętowania 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przygotowali patriotyczne animacje.
Oto Prace uczniów z klasy IIIa i IVa. Aby prace zobaczyć należy kliknąć kolorowy punkcik i wejść do poszczególnych aplikacji.

Młodzi Programiści dla Niepodległej
30 października 2018r. – What are you ordering?

     Uczniowie z klasy 5c biorący udział w zajęciach z języka angielskiego w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” zaprezentowali swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. W filmiku przedstawiają krótką rozmowę w restauracji, zamawiając wybrane przez siebie produkty z menu. Poprzez opanowanie gotowych wyrażeń typu „Can I help you?” oraz „I would like…” uczniowie nabywają umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w życiu codziennym. W dalszej części filmu jeden z uczniów opowiada o sobie, opisując swoje zainteresowania i upodobania.
22 października 2018r. – Europejska Odznaka Jakości za „I’ve got a frog in my throat”

     W roku szkolnym 2017/2018 braliśmy udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „I’ve got a frog in my throat”. W tym też roku nasza szkoła za realizację tego przedsięwzięcia otrzymała Krajową Odznakę Jakości. Obecnie Centralne Biuro eTwinning przyznało nam Europejską Odznakę Jakości. Na adres szkolnego koordynatora projektu nadesłano mail o następującej treści: „Gratulacje! Twoja szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning European Day of Languages - Short Project -I'vegot a frog in my throat! Oznacza to, że Twoja praca, wysiłek Twoich uczniów i Twojej szkoły zostały ocenione wysoko, za co plasujecie się na najwyższym poziomie europejskim”. Zadanie to realizowały grupy: 11 i 13, biorące udział w zajęciach języka angielskiego w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”. Do akcji włączyła się również społeczność szkolna. Poniżej przypominamy nasze działania.
18 października 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody”

     Uczniowie poznawali różne rodzaje map. Ćwiczyli odczytywanie informacji z planu miasta i mapy turystycznej. Nauczyli się orientować mapę za pomocą obiektów w terenie. Na koniec zajęć w terenie uczniowie wzięli udział w przygotowanym przez siebie „ekopikniku”, a sprzyjała temu piękna jesienna pogoda.

   
15 października 2018r. – Poznaję historię Code Week z programem Uczymy Dzieci Programować

     Od 6 do 21 października trwa Europejski Tydzień Kodowania. Uczniowie naszej szkoły realizując innowację z programowania chętnie włączają się w inicjatywy promujące kodowanie i programowanie. Od 15 października przez 5 kolejnych dni będziemy wykonywali zadania w ramach Wyzwania z Uczymy Dzieci Programować.
Pierwszy dzień już za nami. Na zajęciach poznaliśmy historię Code Week, zapoznaliśmy się z krajami uczestniczącymi w tym przedsięwzięciu, a na mapie odnaleźliśmy swoje wydarzenie. W czasie pogadanki przypomnieliśmy sobie po co uczymy się kodowania i omówiliśmy zaplanowane zadania na kolejne dni. Na koniec nadszedł czas na zaprezentowanie tańca robotów. Chłopcy biorący udział w unijnych zajęciach projektowych z programowania i grafiki swoją pasją zarazili kolegów i koleżanki, którzy wykonali z nimi wspólnie taniec robotów. Zabawa była fascynująca.

   
11 października 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody”

     Uczniowie uczyli się odczytywać informacje z mapy poziomicowej (wysokości względne i bezwzględne, stoki strome i łagodne itp.). Natomiast w części zajęć w terenie rozpoznawali formy terenu w rzeczywistości.

   
1 października 2018r. – Quizlet w grupie projektowej nr 11

     Podczas zajęć z języka angielskiego uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z klasy 4b utrwalali znajomość słownictwa online na stworzonych specjalnie dla nich zestawach quizletowych. Następnie w grupach trzyosobowych rozwiązywali testy, przy których liczyła się poprawność językowa i szybkość. Testy miały charakter gry a grupy losowane były na platformie Quizlet. Każdy uczestnik miał szansę na odniesienie sukcesu, gdyż zespoły graczy zmieniały się za każdym razem po przetasowaniu. Zestawy na Quizlet i relację filmową przygotowała Jolanta Obst
27 września 2018r. – Grupa 1 w laboratorium PWSZ

     Uczniowie należący do grupy I Projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w dniu 27.09.2018r. ponownie odwiedzili laboratorium PWSZ. Zajęcia prowadziła Pani dr Małgorzata Stryjecka. Tematem zajęć warsztatowych była: Ocena składu powietrza, gleby, wody. Uczestnicy najpierw obserwowali doświadczenia polegające na badaniu gęstości wody. Każdy samodzielnie wykonywał aerometr i badał nim gęstość cieczy. Kolejnym ćwiczeniem podczas zajęć laboratoryjnych było badanie składu gleby przy użyciu przygotowanych materiałów. Dzieci omawiały wykonywane czynności i obserwowały zmiany zachodzące po użyciu odczynników. Z wielkim zaangażowaniem i ciekawością wykonywały doświadczenia. Wykazały chęć udziału w kolejnych zajęciach.

   

   
27 września 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody”

     Uczniowie z grupy 4 uczestniczyli w zajęciach warsztatowo - laboratoryjnych na PWSZ w Chełmie prowadzonych przez panią dr Małgorzatę Stryjecką na temat wykrywania składników pokarmowych w żywności. Uczniowie za pomocą eksperymentów poznawali zawartość cukrów, białek i tłuszczów w produktach żywnościowych.

   

   
20 września 2018r. – Dot Day w grupie projektowej nr 13

     Podczas zajęć z języka angielskiego uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” poznali Vashti, główną bohaterkę książeczki autorstwa P. Reynolds’a. Zainspirowani bohaterką wykonali prace plastyczne: Just make a mark and see where it takes you. Zadaniem uczniów było postawienie kropki na czystym arkuszu papieru i zbudowanie wokół niej historii. W trakcie wykonywania prac uczniowie zmierzyli się z ćwiczeniami na tablicy interaktywnej dotyczącymi nie tylko Vashti. Relację filmową przygotowała Jolanta Obst.
17 września 2018r. – Dzień Kropki na zajęciach projektowych w gr. 8

     Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki to święto kreatywności, rozwijania talentów, wytrwałości w pokonywaniu trudności i wiary we własne możliwości. Tego dnia w czasie zajęć projektowych przypomnieliśmy historię Vashti, małej bohaterki książki „Kropka”, która uwierzyła w siebie i odkryła talent do rysowania. Uczniowie zajęć projektowych także rozwijali swoje talenty programując grę w programie Scratch Junior oraz kodując obrazki i odkrywać je na nowo dzięki aplikacji do rozszerzonej rzeczywistości jaką jest QuiverVision.

   
13 września 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody”

     Uczniowie na zajęciach udoskonalili umiejętności obliczania odległości w terenie na podstawie skali liczbowej i podziałki liniowej. Ćwiczyli obliczanie długości trasy złożonej z odcinków oraz trasy o nieregularnym kształcie. Sporządzili przykładowe fragmenty mapy turystycznej za pomocą znaków umownych.

   
10 września 2018r. – „Ota ja” - Zaczynamy zajęcia projektowe w gr. 7

     Co lubię robić najbardziej? Jaka jest moja ulubiona potrawa? Jaki jest mój ulubiony kolor, bajka, książka? Początek roku szkolnego sprzyja wspomnieniom z wakacji i budowaniu nowych relacji z kolegami i koleżankami. W czasie pierwszych zajęć projektowych z programowania i grafiki uczniowie przy pomocy maty do kodowania oraz strzałek kierunkowych zakodowali drogę do ulubionych przedmiotów. Każdy kod był inny, bo każdy uczeń wybrał inne przedmioty, które lubi. Bawiąc się i rozmawiając chłopcy rozwijali umiejętność pracy w zespole, logiczne, algorytmiczne myślenie oraz zadaniowe podejście do stawianych problemów.

   
6 września 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody”

     Uczniowie na zajęciach poznawali elementy mapy, znaki kartograficzne na mapach, oraz sposoby przedstawiania i przekształcania skali liczbowej na mianowaną i postać graficzną (podziałka liniowa).

   

   
21 czerwca – Podsumowanie Ogólnopolskiego Programu „Uczymy dzieci programować”

     Przez ostatnie miesiące tydzień po tygodniu, wspólnie z EduSense i Kodowanie na dywanie uczyliśmy dzieci programować. Z ogromnym zaangażowaniem wykonywaliśmy powierzone nam zadania. Dzisiaj nadszedł czas wręczenia pamiątkowych dyplomów.
19-20 czerwca 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody” zajęcia w terenie. Temat: Rozpoznawanie krzewów i drzew w najbliższej okolicy, przygotowywanie zielnika.

     W dniach 19 – 20.06. 2018 rok uczniowie z grupy 4 projektu prowadzili obserwacje krzewów i drzew rosnących w najbliższej okolicy szkoły i ustalali ich nazwy na podstawie przewodników (kluczy) do oznaczania. Za pomocą lupy obserwowali brzeg liścia i porównywali go z jego wyglądem na zdjęciu i opisem w przewodniku. Z zebranych okazów liści wykonywali albumy z najważniejszymi informacjami dotyczącymi krzewu lub drzewa z którego pochodzą. Wykonanie takiej kolekcji liści pozwoliło na lepsze zapamiętanie nazw krzewów i drzew i łatwiejsze rozpoznawanie ich w terenie. Zapoczątkowaną kolekcję liści uczniowie mogą systematycznie uzupełniać o liście nowych roślin. Dzięki takim zajęciom w terenie uczniowie udoskonalili umiejętności posługiwania się kluczem do rozpoznawania krzewów, drzew liściastych i iglastych, nauczyli się prawidłowo przyporządkowywać drzewo do jego owocu, wykonali zielniki i kształtowali postawy właściwego zachowywania się zgodnie z zasadami poszanowania przyrody. Przygotowane albumy stanowią wspaniałą dokumentację prowadzonych obserwacji.

   

   
15 czerwca 2018r. – Project: Mom

     W nawiązaniu do Dnia Matki uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z gr. 11 (klasa 3b) oraz 13 (klasa 4c) wraz z uczniami z klasy 5b i 6b przygotowali prace o swoich mamach. Zadaniem uczniów było wykonanie portretu mamy oraz opisanie jej wyglądu zewnętrznego i cech charakteru. W pracach znalazły się więc odpowiedzi na pytania: „What does she look like?” oraz „What’s she like?”. Efekty zostały zaprezentowane w poniższym filmiku. Film przygotowała Jolanta Obst. Zapraszamy.
7 czerwca 2018r. – Gęstość różnych roztworów. Ocena czystości gleby- warsztaty w PWSZ- gr.2.

     Dnia 07.06.2018r. uczniowie z gr. 2 projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” wzięli udział w zajęciach warsztatowo-laboratoryjnych w PWSZ w Chełmie pod kierunkiem pani dr Małgorzaty Stryjeckiej. Uczniowie wyglądali jak młodzi naukowcy; ubrani byli w białe fartuchy, na ręce założyli specjalnie rękawiczki. Obserwowali i samodzielnie wykonywali doświadczenia i eksperymenty. Dr Małgorzata Stryjecka przygotowała pokaz łączenia różnych roztworów, który dał efekt pioruna, słychać było nawet lekkie wyładowania. Następnie uczniowie samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania– słuchając wskazówek wykładowcy. Przebywając w prawdziwym laboratorium chemicznym posługiwali się różnymi pomocami i przyrządami dydaktycznymi. Nauczyli się przeprowadzać nowe doświadczenia i obserwować gęstość różnych roztworów oraz różny skład gleby. Samodzielnie pobrali próbkę ziemi i obserwowali jej skład pod mikroskopem. Podawali swoje skojarzenia, było to doświadczenie poszukiwawcze.

   

   
7 czerwca 2018r. – Warsztaty w PWSZ - gr. 1

     Dnia 07.06.2018r. uczniowie z gr. 1 biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” po raz kolejny wzięli udział w zajęciach warsztatowych w laboratorium PWSZ w Chełmie. Warsztaty prowadziła pani dr M. Stryjecka. Tematem zajęć było badanie rozpuszczalności płynów i badanie składu gleby. Uczniowie obserwowali przedstawiane przez prowadzącą doświadczenia i wyciągali wnioski dotyczące gęstości płynów. Następnym etapem zajęć było samodzielne sprawdzanie rozpuszczalności wskazanych płynów. Uczniowie byli bardzo zainteresowani przebiegiem doświadczeń. Druga część zajęć to badanie składu gleby i oglądanie pod mikroskopem. Pierwszaki z zachwytem oglądały przygotowane samodzielnie próbki gleby w powiększeniu i porównywały z efektami pracy innych dzieci. Zajęcia laboratoryjne wzbudziły w małych odkrywcach wiele skojarzeń i ciekawość do świata nauki.

   

   
6 czerwca 2018r. – Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w grupie nr 14

     Uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” korzystają na zajęciach z narzędzi TIK i sprzętów zakupionych w ramach projektu. 6 czerwca w grupie 14 utrwalano poznane słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne przy pomocy interaktywnych ćwiczeń dostępnych w iTools do podręcznika Family and Friends4 oraz aplikacji Quick, Draw!

   
5 czerwca 2018r. – aplikacja Lightbot

     Lightbot - robot ma za zadanie zaświecenie żarówki, lub żarówek. Utworzenie kodu drogi wcale nie jest takie proste, ale uczniowie kl. IIa oraz kl. IIIa uczęszczający na zajęcia z programowania i grafiki poradzili sobie z nim. Na koniec zajęć chłopcy dzięki ozobotowi wylosowali słodkie nagrody i tak zakończyły się w bieżącym roku szkolnym zajęcia z projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”.

   

   
4 czerwca 2018r. – Zajęcia z grafiki komputerowej

     Uczniowie biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z grupy 9 poznawali tajniki grafiki komputerowej. Wykorzystując monitor interaktywny, komputery oraz oprogramowanie Adobe Photoshop Elements nauczyli się jak stosować podstawowe efekty graficzne oraz narzędzia programu. Następnie za zadanie mieli wykonać swój własny fotomontaż. Z zadania wywiązali się wzorowo i powstały bardzo ciekawe twórcze prace graficzne.

   

   
29 maja 2018r. – Świat roślin i zwierząt w ogrodzie szkolnym – obserwacje gr. 2

     Był piękny, słoneczny dzień 29.05.2018r., kiedy to uczniowie z gr. 2 biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” obserwowali świat roślin i zwierząt w ogrodzie szkolnym. Zajęcia rozpoczęły się od zgłębienia wiedzy teoretycznej. Na podstawie zakupionych w ramach projektu przewodników przyrodniczych: Jaki to kwiat?, Jakie to drzewo? Jakie to zwierzę? oraz zgromadzonych atlasów i książek przyrodniczych uczniowie poszukiwali roślin zielnych, krzewów oraz drzew. Grupy tych roślin różnią się między sobą wyglądem, kształtem, zapachem. Uczniowie trafnie wskazywali różne okazy, a także nazywali owady, np. trzmiele, pszczoły, motyle. Niektórzy próbowali policzyć fruwające zwierzęta. Młodzi przyrodnicy zauważyli różnice między krzewami i drzewami. Zajęcia terenowe w ogrodzie szkolnym były bardzo radosne, pouczające i zobowiązujące. Uczniowie zapragnęli zadbać o niego i częściej tam zaglądać, co im obiecała prowadząca zajęcia pani Agata Farian.

   

   
28 maja 2018r. – Scratch - nasze projekty

     Scratch to program, który bardzo podoba się uczestnikom zajęć projektowych „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”. Na zajęciach z radością uczniowie tworzyli proste gry oraz interaktywne animacje i historyjki. Utworzone w aplikacji interaktywne prace udostępniliśmy społeczności internetowej na platformie scratch.mit.edu Jak rozwijaliśmy swoją kreatywność można zobaczyć na blogu
28 maja 2018r. – Ułamki na zajęciach w gr. 17

     Ułamki, z którymi mamy do czynienia na co dzień, na lekcjach matematyki sprawiają uczniom dużo kłopotów. Łatwiej zrozumieć to pojęcie i wykonywać konieczne obliczenia, kiedy możemy podzielić jabłko czy pomarańczę. Magnetyczne pizze można także odpowiednio dzielić, dodawać i odejmować ich kawałki. Uczniowie chętnie wykonują te obliczenia, jeśli mogą je „zobaczyć”. Takie praktyczne zajęcia odbyły się 28 maja 2018r. w gr. 17, na których to uczniowie zrozumieli, jak „wyglądają” ułamki w codziennym życiu.

   
28 maja 2018r. – Zajęcia w szkolnym ogródku

     Uczniowie z grupy 1 realizujący projekt „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w dn. 28.05.2018r. udali się do ogródka szkolnego. Celem zajęć było rozpoznawanie różnych rodzajów roślin. Pierwszaki coraz lepiej radzą sobie ze znajomością nazw drzew, krzewów i roślin zielonych, jednak praktyczne ćwiczenia pozwoliły im lepiej utrwalić te wiadomości poprzez zajęcia w terenie. Dzieci podawały nazwy znanych im roślin i poznawały nowe gatunki. Wymieniały części drzew, krzewów oraz ich rodzaje, podziwiały piękne kwiaty i rośliny ozdobne. Na kolejnych zajęciach przedstawiały poznane rośliny w formie plastycznej i wykonywały podpisy, tworząc album roślin ze szkolnego ogródka. Zajęcia odbyły się pod kierunkiem pani I. Żyszkowskiej.

   
23 maja 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody” Temat: Obserwacja ślimaka z wykorzystaniem lupy.

     Ślimaki są zaliczane do dużej grupy zwierząt zwanych mięczakami. Większość z nich ma spiralnie skręconą muszlę, która rośnie wraz z nimi. W razie zagrożenia lub wysokiej temperatury mogą schować w muszlach swoje miękkie ciała. Muszle chronią je też przed nadmiernym wysychaniem. Niektóre ślimaki żyją w morzach, inne w wodach słodkich, jeszcze inne w wilgotnych miejscach na lądzie. Prawie wszystkie ślimaki są roślinożerne, żywią się głównie liśćmi. Pobierany pokarm ścierają za pomocą odpowiednio zbudowanego języka.
Uczniowie z grupy 4 projektu 23 maja 2018 roku obserwowali znalezione w ogródku przyszkolnym ślimaki winniczki. Za pomocą lupy określali : kształt muszli, nogę, czułki i znajdujące się na nich oczy. Mierzyli wysokość i szerokość muszli ślimaka, szkicowali rysunki przedstawiające obserwowane ślimaki i podpisywali elementy jego budowy. Opisywali również sposoby żerowania ślimaka na kartach pracy.
Po zakończonej obserwacji uczniowie wypuścili zwierzęta , w tym samym miejscu, z którego zostały zabrane.

   

   
22 maja 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody” Temat: Badamy właściwości magnesów i elektryczność statyczną, czyli elektryzowanie się ciał – zajęcia warsztatowo - laboratoryjne.

     Każdy magnes ma dwa bieguny magnetyczne. Magnesy mają zdolność przyciągania przedmiotów żelaznych lub stalowych. Mówimy, że takie przedmioty maja właściwości magnetyczne i działają na nie siły magnetyczne. Właściwości magnetycznych nie mają tzw. metale kolorowe.
Uczniowie z grupy 4 projektu 22 maja 2018 roku badali właściwości magnesów. Wykonywali doświadczenia polegające na namagnesowywaniu gwoździ (obserwowali jak zachowują się gwoździe, co się stało, gdy od pierwszego gwoździa odsuniemy magnes na niewielką odległość a co się stanie, gdy magnes odłożymy na bok) i sprawdzali czy magnes przyciąga wszystkie metale (obserwowali których przedmiotów magnes nie przyciąga i zastanawiali się z jakich materiałów są wykonane przedmioty, których magnes nie przyciąga). Sprawdzali także właściwości magnetyczne polskich monet.
Badali również elektryczność statyczną czyli elektryzowanie się ciał przez pocieranie, dotyk lub zbliżenie ( czy gumowe balony „ przyklejają się” do ściany i jakimi ładunkami elektryzują się różne przedmioty , czy słomka „przykleja się” do szklanki, dlaczego dwa naelektryzowane pręciki się odpychają). Obserwacje i wnioski z doświadczeń uczniowie zapisywali na kartach pracy.

   

   
21 maja 2018r. – Piernikowe serca dla mamy i taty w gr.18

     Nawiązując do „Dnia Matematyki – Matematyka od kuchni” uczniowie z gr. 18 w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” przy udziale koleżanek i kolegów z klasy 5a przygotowali piernikowe serca dla mamy i taty z okazji ich święta. Pierwsza część zajęć poświęcona była przeanalizowaniu przepisu na pierniczki. Zadaniem dzieci była zamiana różnych jednostek masy składników na ciasto piernikowe. Następnie uczniowie obliczali masę jednego ciastka. Po części teoretycznej nastąpiła dużo przyjemniejsze część zajęć- część praktyczna, czyli odmierzanie, zagniatanie i wykonanie pierniczków. Efekt zadziwił nas wszystkich! Serca były piękne i na pewno pyszne! Zajęcia pokazały, że matematyka wcale nie musi być nudna, wręcz przeciwnie jest ciekawa, przyjemna i … smaczna!

   

   
15 maja 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody” Temat: Obserwujemy, rozpoznajemy i badamy rośliny zielne.

     Rośliny zielne to rośliny zielone o niezdrewniałej lub w niewielkim stopniu zdrewniałej łodydze. Ze względu na czas życia rośliny zielne dzielą się na: jednoroczne, dwuletnie i byliny ( zimujące w postaci przyziemnych lub podziemnych organów przetrwalnikowych).
Dnia 15 maja 2018 roku uczniowie z grupy 4 projektu na zajęciach terenowych w ogródku przyszkolnym obserwowali, badali i rozpoznawali na podstawie atlasu roślin- rośliny zielne. Poznawali ich cechy charakterystyczne: wielkość, kolor, kształt np: liści, zapach. Wypełniali karty pracy i sporządzali rysunki wybranych roślin z opisem ich poszczególnych części.

   

   
14 maja 2018r. – Obrazki w negatywie

     Grupa 8 w czasie zajęć rozwijających zainteresowania z programowania i grafiki najpierw układała obrazki według wzoru na macie, a potem układała wersję negatyw. Udało nam się ułożyć drzewko, serce i domek. Zajęcia z programowania wzbudzają duże zainteresowanie wśród naszych rówieśników.

   
9 maja 2018r. – Let’s draw!

     Uczniowie biorący udział w zajęciach z języka angielskiego gr. 11 w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” korzystali z tablicy interaktywnej podczas ćwiczeń utrwalających słownictwo. Zajęcia przeprowadziła Jolanta Obst. Do utrwalenia i poznania nowych słówek wykorzystany został darmowy program edukacyjny dostępny na stronie: quickdraw.withgoogle.com.
8 maja 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody” Temat: Obserwujemy, rozpoznajemy i badamy owady.

     Owady to najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie są wśród nich zarówno pożyteczne jak i szkodniki.
Dnia 08. 05. 2018 roku uczniowie z grupy 4 projektu uczestniczyli w zajęciach terenowych w czasie których poznawali przyrodę i jej piękno poprzez bezpośredni kontakt z nią. Obserwowali, rozpoznawali i badali owady ( motyle, chrząszcze, błoniówki, muchołówki) i inne bezkręgowce w ogródku przyszkolnym.
Zajęcia te miały na celu rozwijanie u uczniów samodzielności pracy w terenie, rozwiązywania problemów badawczych. Dzięki tej lekcji uczniowie poznali zasady korzystania z kluczy do oznaczania owadów oraz zwrócili uwagę na różne przystosowania do życia w środowisku lądowym.

   
7 maja 2018r. – The Foos, w krainie sympatycznych stworków

     Aplikacja The Foos pozwala przeżyć przygody sympatycznych stworków, próbujących odzyskać pączki wykradzione przez niebieskiego psotnika. Sterowanie duszkiem odbywa się przy pomocy układanych skryptów. W miarę pokonywania kolejnych etapów przed graczem otwierają się nowe funkcje i polecenia. Uczniowie klasy IIa w czasie zajęć rozwijających zainteresowania z programowania i grafiki bez przeszkód pokonali wszystkie etapy dostępne w aplikacji. Szczęśliwe stworki w ciekawy sposób inspirowały dzieci do tworzenia kodu oraz uczyły współpracy.
26 kwietnia 2018r. – „Kolorowa chemia” w gr.1

     Dnia 26.04.2018r. uczniowie z gr.1 biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” wraz z opiekunem p. I. Żyszkowską udali się do PWSZ w Chełmie. Wzięli tam udział w warsztatach przeprowadzonych przez panią dr M. Stryjecką. Tematem zajęć była „Kolorowa chemia”. Uczestnicy warsztatów po raz pierwszy mieli okazję być w laboratorium, dlatego też byli zachwyceni jego wyposażeniem. Pani doktor pokazała dzieciom doświadczenia z użyciem różnych odczynników chemicznych. Było bardzo kolorowo i „wybuchowo”. Kolejnym etapem zajęć było samodzielne wykonanie doświadczeń przez „małych chemików”. W laboratoryjnych fartuszkach i rękawiczkach przelewały i mieszały przygotowane odczynniki a rezultatem kolejnych doświadczeń były zmiany ich kolorów. Warsztaty bardzo podobały się pierwszoklasistom. Dzieci były podekscytowane i ciekawe efektów doświadczeń, zadawały wiele pytań, co świadczy o atrakcyjności przeprowadzonych zajęć.

   

   
26 kwietnia 2018r. – „Kolorowa chemia: badanie ph”- warsztaty w PWSZ- gr.2.

     Dnia 26.04.2018 r. uczniowie z gr. 2 projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” uczestniczyli w zajęciach warsztatowo-laboratoryjnych przeprowadzonych w PWSZ w Chełmie. Temat brzmiał: Kolorowa chemia: badanie ph. Uczniowie obserwowali i samodzielnie wykonywali doświadczenia i eksperymenty– słuchając wskazówek wykładowcy dr Małgorzaty Stryjeckiej. Uczniowie byli zachwyceni oraz zaskoczeni sposobem łączenia różnych substancji, a efekty prowadzonych doświadczeń wywoływały ich zachwyty, gdyż nie jest codziennym zobaczyć tzw. „trąbę słonia” lub „smoczą krew”. Chemia potrafi być „kolorowa”, o czym uczniowie jeszcze długo rozmawiali po zakończonych zajęciach.
24 kwietnia 2018r. – Cody Roby

     Cody Roby to gra planszowa, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji za udział w programie CodeWeek. Od tej pory często na różnych zajęciach uczniowie naszej szkoły sięgają do tej gry i uczą się programować, nie używając komputera. Uczestnicy zajęć projektowych „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w czasie zajęć z programowania i grafiki także korzystają z tej gry karcianej. Na lekcji uczniowie zamienili się w roboty. Każdy robot miał za cel dogonić drugiego. Dodatkowo na planszy dzieci ustawiały przeszkody. Gra bardzo podoba się uczestnikom zajęć, uczy logicznego myślenia i pozwala na swobodne poszukiwanie rozwiązań. Uczniowie odkrywają i eksperymentują z różnymi rozwiązaniami, testują je i jednocześnie rozwijają umiejętności programistyczne.

   
24 kwietnia 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody” Temat: Badamy i rozpoznajemy skały.

     Skały to naturalne zespoły minerałów powstałe w wyniku określonych procesów geologicznych.
Dania 24 kwietnia 2018 roku uczniowie z grupy 4 projektu na zajęciach warsztatowo – laboratoryjnych badali i rozpoznawali różne rodzaje skał. Poznawali również znaczenie wybranych skał w gospodarce.

   
24 kwietnia 2018r. – Dzień Ziemi w czasie zajęć projektowych

     Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Pierwszy raz Dzień Ziemi obchodzony był 21.03.1970 roku. W Polsce zaczął być obchodzony w 1990 roku.
W czasie zajęć rozwijających umiejętności z programowania i grafiki uczniowie kl. 3a z grupy 8 układali wyjątkowe sudoku z kontynentami nawiązując do dzisiejszego święta. Chłopcy zadbali, aby ten sam obrazek nie powtórzył się ani w linii poziomej, ani w linii pionowej. Układanie obrazków w określonym porządku nie sprawiło dzieciom trudności. Uczniowie potrafili zaplanować działania oraz sprawdzić ich efekty. Chętnie pracowali samodzielnie, a także w parach. Układając sudoku z kontynentami uczestnicy zajęć projektowych włączyli się w realizację ogólnopolskiego programu Uczymy Dzieci Programować.

   
24 kwietnia 2018r. – „Deser na spotkanie”

     Dnia 24 kwietnia 2018r. uczniowie klasy 4a (w większości biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”) zaprezentowali projekty edukacyjne na temat „Deser na spotkanie”. Tematyka była nawiązaniem do tegorocznego Dnia Matematyki pod hasłem „Matematyka od kuchni”. Prezentacja projektów odbyła się przy udziale rodziców i pani wicedyrektor Moniki Wakoń. Rozpoczynając część główną - pani J. Królikowska - nauczycielka matematyki, zapoznała rodziców z istotą metody projektów - nazywaną również metodą dojrzewania uczniów, przesuwającą kształcenie z wiedzy na umiejętności. Jest to metoda polegająca na zdobywaniu wiedzy o otaczającym je świecie poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, obserwowanie.
Uczniowie prezentując swoje projekty edukacyjne, wykorzystali różne formy przekazu: plakat, wywiad, scenki dramowe, inscenizację. Pracując w zespole wykazali się innowacyjnością, kreatywnością i oryginalnością. Po prezentacji nastąpiła ewaluacja projektów, która byłą odpowiedzią na pytanie: Czego nauczyła mnie realizacja projektu? Zajęcia z udziałem rodziców zakończyły się degustacją przepysznych deserów przygotowanych przez poszczególne grupy. Lekcję przygotowały panie: Jadwiga Królikowska i Teresa Szmagalska.

   

   
18 kwietnia 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody” Temat: Wody stojące i płynące.

     Woda to nasz najcenniejszy skarb naturalny. Od jej zasobów uzależnione jest życie na Ziemi. Dnia 18 kwietnia 2018 roku uczniowie z grupy 4 projektu obejrzeli fragment filmu „Woda” BBC z serii „Planeta Ziemia” - w tym odcinku popłynęli nurtem rzek od ich źródeł w górach , aż po morze i zobaczyli wyjątkowe , pełne niespodzianek sytuacje rozgrywające się w ich niezbadanych wodach. Byli świadkami dramatycznych momentów z życia zwierząt, takich jak pełne napięcia starcia indyjskich wydr z krokodylami błotnymi. Następnie wykonywali zadania na kartach pracy.

   
17 kwietnia 2018r. – mBlock, zajęcia z programowania i grafiki

     mBlock, jest graficznym oprogramowaniem, które wprowadza użytkowników w świat programowania robotów. Aplikacja na telefony i tablety zawiera wiele ćwiczeń dla robota mBot. Ćwiczenia o narastającym stopniu trudności łagodnie wprowadzają w tematykę programowania. Uczniowie zajęć projektowych z programowania i grafiki „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” poznali interfejs i funkcjonalność programu oraz poruszali robotem mBot Ranger za pomocą poznanych skryptów.

   

   
17 kwietnia 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody” Temat: Rośliny uprawne i ozdobne.

     Dnia 17 kwietnia 2018 roku uczniowie z grupy 4 projektu sadzili rośliny w doniczkach. Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotowały potrzebne materiały i następnie według instrukcji wykonali zadanie – posadzili kwiaty. Jak widać na załączonych zdjęciach uczniowie bardzo dobrze sobie poradzili i zobowiązali się opiekować nowymi roślinkami.
Dzięki bezpośredniej obserwacji dzieci mają możliwość poznania cyklu rozwoju roślin, uczą się także systematycznej pielęgnacji.

   
13 kwietnia 2018r. – Fun English

     Uczniowie biorący udział w zajęciach z języka angielskiego gr. 11 w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” korzystali z tablicy interaktywnej podczas ćwiczeń utrwalających słownictwo i poznane zagadnienia gramatyczne. Dzięki zakupionej w ramach projektu tablicy interaktywnej możliwe było przeprowadzenie zajęć w małej grupie z wykorzystaniem programów interaktywnych i gier. Dzięki tak prowadzonym powtórkom uczniowie chętniej współpracują ze sobą, możliwe jest również wprowadzenie elementów współzawodnictwa. Podczas zajęć wykorzystano dostępne materiały online Sparks Fun Zone.
Zajęcia przeprowadziła Jolanta Obst.

10 kwietnia 2018r. – Wzrost motyla – animacje w programie Scratch

     Scratch to język programowania, który chętnie poznają uczniowie naszej szkoły. Budząca się do życia wiosna skłoniła dzieci uczestniczące w zajęciach projektowych z programowania i grafiki do utworzenia programu „Wzrost motyla”. Może jeszcze niedoskonałe, ale budzące wiele emocji projekty udostępniliśmy na stronie scratch.mit.edu oraz zamieściliśmy na blogu
9 kwietnia 2018r. – Wiosna w ogrodzie

     Wiosna to okres budzącej się do życia przyrody, różnorodnych barw pojawiających się w przyrodzie po białej zimie, ale również okres wiosennych porządków i prac w ogrodzie czy na działce. Dzisiejsza karta pracy przygotowana dla ozobotów wymagała od uczniów uczestniczących w projekcie edukacyjnym „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” przeanalizowania sytuacji w ogrodzie, wybrania właściwej drogi, zakodowania jej a następnie sprawdzenia, czy wybrane rozwiązanie jest prawidłowe, jeśli nie, to dokonania korekty. Uczestnicy zajęć świetnie poradzili sobie z tym zadaniem.
27 marca 2018r. – Grupa 4 „Przygody w świecie przyrody”

     Dnia 27 marca 2018 roku uczniowie z grupy 4 projektu „ Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” realizowali temat „ Organizmy różnych warstw lasu” Na podstawie fragmentu filmu „ Las – bogactwem życia” poznali budowę, funkcje lasu oraz przykłady roślin i zwierząt żyjących w poszczególnych warstwach lasu. Badali również jak zbudowana jest pieczarka i uczyli się jak odróżniać grzyby jadalne od grzybów trujących.

   

   
22 marca 2018r. – Grupa 4 „ Przygody w świecie przygody”

     Dnia 22 marca 2018 roku uczniowie z grupy 4 projektu „ Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” uczestniczyli w zajęciach warsztatowo – laboratoryjnych na PWSZ w Chełmie prowadzonych przez panią dr Małgorzatę Stryjecką. Tematem przewodnim warsztatów były ciekawostki związane z realizacją doświadczeń i eksperymentów: izolacja DNA z cebuli, pożeracz folii aluminiowej, samozapłon ( gliceryna + KmnO4), zegar jodowy i inne.
Uczniowie obserwowali i samodzielnie wykonywali doświadczenia i eksperymenty – słuchając wskazówek wykładowcy.
Realizacja zajęć w laboratorium PWSZ umożliwiła uczniom przebywanie w prawdziwym laboratorium chemicznym, posługiwanie się różnymi pomocami i przyrządami dydaktycznymi. Uczniowie poszerzyli swoja wiedzę, nauczyli się przeprowadzać nowe doświadczenia i dokumentować je.
Udział w zajęciach stworzył uczniom szansę na rozwinięcie możliwości logicznego myślenia, formułowania wniosków i spostrzeżeń z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów, zdobycie nowej wiedzy, a także pozwolił na samodzielną pracę oraz pracę w zespole.

   

   
21 marca 2018r. – Zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej w gr.15

     Uczniowie biorący udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki gr. 15 w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” korzystali z funkcjonalności tablicy interaktywnej. Pod okiem nauczycielki utrwalali umiejętności rachunkowe poprzez rozwiązywanie testów, w zabawie w puzzle, Milionerów. Korzystanie z aplikacji było możliwe dzięki zakupionej w ramach projektu tablicy interaktywnej. Pozwala ona prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Dzięki tak prowadzonym zajęciom uczniowie nie są znudzeni, a bardziej zaangażowani w lekcję, współpracują ze sobą. Podczas zajęć wykorzystano dostępne materiały online m.in.learningapps.org. Zajęcia przeprowadziła pani Jadwiga Królikowska.

   

   
21 marca 2018r. – Grupa 4 na „ Dniu Biologa” w I LO w Chełmie

     Dnia 21 marca 2018 roku uczniowie z grupy 4 projektu „ Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” uczestniczyli w „Dniu Biologa” organizowanym przez młodzież I LO w Chełmie.
Poprzez uczestnictwo w tym przedsięwzięciu uczniowie nie tylko poszerzyli wiadomości z zakresu nauk biologicznych, ale zdobyli wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Na korytarzu szkolnym znajdowały się stoiska przygotowane przez uczniów klas biologiczno - chemicznych. Twórcy poszczególnych stanowisk dzielili się ze zwiedzającymi informacjami na temat opracowanych przez siebie zagadnień. Można było dowiedzieć się wiele o anatomii człowieka, porównać budowę organów człowieka z innymi ssakami, poobserwować, a nawet dotknąć ( oczywiście w rękawiczkach) narządy świni m .in. płuca, serce, nerki, mózg.
Zainteresowani botaniką mogli poznać nie tylko właściwości, ale i naturalne środowisko życia roślin przyprawowych np: muszkatołowca, wanilii, goździkowca. Nie zabrakło też ciekawostek zoologicznych – można było zobaczyć np: rybę najeżkę oraz przepiękne muszle ślimaków morskich. Dużą popularnością cieszyły się promujące zdrowie stoiska z przekąskami i owocami. Nie zabrakło tez działań służących profilaktyce – każdy chętny mógł sobie zmierzyć ciśnienie krwi, zawartość wody, tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej w organizmie , a także obliczyć BMI. Przy stoisku ekologicznym „ Ratujmy naszą planetę” odbyła się akcja zbiórki makulatury i elektro-śmieci.
Uczniowie mieli również możliwość wysłuchania prezentacji wzbogaconej o pokazy multimedialne dotyczącej ciekawostek o zwierzętach reliktowych i endemicznych świata. Każdy słuchacz mógł wykazać się zdobytą wiedza w tym zakresie.
Na koniec uczniowie odwiedzili „ strefę relaksu” gdzie panowała nastrojowa muzyka, można było obejrzeć filmy ukazujące piękno przyrody, pokolorować kolorowanki antystresowe, pograć w szachy i inne gry planszowe. Można było również skosztować słodkości przygotowanych przez organizatorów, odpocząć na miękkich materacach, leżakach, poduszkach itp. Dużą popularnością cieszyła się strefa zdjęć i możliwość sfotografowania się z różnymi akcesoriami.

   

   
19 marca 2018r. – Kodowanie w Lightbot

     Uczniowie biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z grupy 9 mieli za zadanie za pomocą odpowiednich komend zakodowanie robota w taki sposób aby przeszedł on najlepszą drogą i zapalił światło na wszystkich niebieskich płytkach. Najpierw na monitorze interaktywnym nauczyli się na czym polega kodowanie na platformie lightbot.com następnie już sami na komputerach przechodzili następne, coraz trudniejsze etapy programu.

   

   
16 marca 2018r. – Uroczyste zakończenie Konkursu Bóbr 2017

     Maciej Kuś uczeń klasy IIIa biorący udział w zajęciach z programowania i grafiki w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” 16 marca warz ze swoimi rodzicami i siostrą uczestniczył w uroczystym zakończeniu XII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „BÓBR”. Maciek zdobył w tym konkursie II miejsce. Na wręczenie nagród cierpliwie czekał od stycznia. Uroczystość miała miejsce w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu przy ul. Chopina 12/18. W programie obok powitań i wręczenia nagród był także wykład Anny Beaty Kwiatkowskiej i Macieja M. Sysło na temat „Świat fraktali”. Maciek szczęśliwy, z nagrodą i słodkimi piernikami dla całej klasy wrócił do domu. Maćkowi jeszcze raz gratulujemy wygranej i wspaniałej wycieczki do Torunia.

   

   
16 marca 2018r. – Let’s count to one hundred!

     Grupa projektowa nr 11 w ramach akcji „Matematyka od kuchni” z dnia 12.03 przygotowała krótką piosenkę, w której przelicza dziesiątkami w zakresie 100. W dalszej części filmu uczniowie tłumaczą liczebniki na język angielski oraz wspólnie czytają tekst piosenki. Zapraszamy do obejrzenia relacji, przeliczanie w zakresie 100 w języku angielskim jest proste co udowodnili uczniowie klasy 3b.
15 marca 2018r. – How much is it?

     Uczniowie z klasy 4c biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” zaprezentowali swoje umiejętności komunikacyjne w języku obcym. W krótkim filmiku przybliżają nam liczebniki główne w zakresie100, liczą, wyszukują ukryte liczby, wyceniają artykuły spożywcze. W tle można podziwiać prace, które wykonali przygotowując swoje krótkie wypowiedzi związane z pytaniem: How much is it? W parach ćwiczą zadawanie pytań o cenę i udzielanie odpowiedzi. Film zrealizowano w ramach akcji „Matematyka od kuchni”. Materiał przygotowała Jolanta Obst.
14 marca 2018r. – „ Matematyka od kuchni” w gr. 3

     Dnia 14 marca 2018r. w ramach obchodów Szkolnego Święta Matematyki, uczniowie z gr. 3 uczestniczący w projekcie ,, Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość’ zamienili się w wytrawnych cukierników i upiekli przepyszne ciasteczka. Ich praca przebiegała wieloetapowo. Na początek przeanalizowali przepis kuchenny. Podawali liczbę składników w jednostkach wagi, podwajali porcje, aby poczęstować pozostałe dzieci z klasy, szacowali czas potrzebny na wykonanie pracy. Następny etap polegał na przygotowaniu ciasta. Uczniowie chętnie korzystali z wagi, miarki kuchennej, przesypywali mąkę za pomocą naczyń z podziałką, przelewali płyny. W końcowym etapie samodzielnie przygotowali ciasto, dzielili je na porcje, formowali ciasteczka i skrupulatnie przeliczyli. W trakcie pieczenia przestrzegali zalecanego czasu i z niecierpliwością czekali na efekty swojej pracy. Te okazały się imponujące. Upieczono ponad 100 ciasteczek z czekoladą, ziarnami słonecznika i płatkami kukurydzianymi. Po degustacji uczniowie zgodnie stwierdzili, że były nie tylko wyśmienite, ale i bardzo zdrowe. Zajęcia przeprowadziła pani Ewa Chmiel.

   

   
13 marca 2018r. – Matematyczna sałatka owocowa w gr. 2

     Dnia 13 marca 2018r. uczniowie z gr. 2 przyłączyli się do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Matematyki 2018r. Podczas zajęć matematyczno-przyrodniczych zostały przypomniane zasady zdrowego odżywiana. Uczniowie poprzez zabawę i praktyczne działanie rozpoznawali rodzaje różne owoców, tj. jabłko, gruszkę, kiwi, banana, mango, mandarynkę. W ciekawy sposób nastąpiła korelacja między przyrodą a matematyką; dzieci miały zważyć wybrane owoce na wadze szalkowej lub elektronicznej, a następnie oszacować koszty zakupu owoców potrzebnych do przygotowania sałatki. Uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” przystąpili z ochotą do sporządzenia owocowego smakołyku. Pamiętali o higienie, dobrym połączeniu owoców oraz kulturze spożywania posiłków. Zajęcia dostarczyły uczniom mnóstwo radości, dobrej zabawy, a przede wszystkim cennej nauki. Podczas nich wykorzystano ćwiczenia z zakresu zdrowego odżywania dla klas 1-3 „Wiem co jem” zakupione w ramach projektu. Zróżnicowane zadania pozwalają utrwalić nabytą wiedzę, doskonalą zdolności manualne i umiejętność logicznego myślenia. Zajęcia przeprowadziła pani Agata Farian.

   

   
12 - 16 marca 2018r. – Tydzień Matematyki w naszej szkole

     Przyłączając się do ogólnopolskiej akcji Dzień Matematyki 2018, której inicjatorem i organizatorem w Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve - patron merytoryczny e-math.pl!, w dn. 12.03.2018r.–16.03.2018r. przeprowadziliśmy w naszej szkole konkurs matematyczny. Tegoroczne zmagania konkursowe dotyczyły zagadnienia „Matematyka od kuchni”. Uczniowie podzieleni na trzyosobowe zespoły rozwiązywali zadania udostępnione przez organizatorów w postaci prezentacji Microsoft PowerPoint. Prezentacja składa się z pytań z zakresu matematyki i nauk pokrewnych. Do każdego pytania dołączona jest prawidłowa odpowiedź oraz krótki opis „Na temat” pełniący rolę edukacyjną. Bohaterem zadań był Miś Marian, a treści zadań związane były z przygotowywaniem i dzieleniem różnych dań i napojów, a także ćwiczeń, jakie należy wykonać, by spalić zbędne kalorie. Grupy rywalizowały ze sobą, ale najważniejsze było zaangażowanie i praca w zespole. Konkurs pokazał, że matematyka wcale nie musi być nudna, wręcz przeciwnie może sprawić przyjemność, wystarczy otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką. Więcej informacji na stronie: www.dzienmatematyki.pl.

   
12 marca 2018r. – „Matematyka od kuchni” – programujemy robota wykonującego kanapki

     Uczniowie klasy IIIa w czasie zajęć z programowania i grafiki włączyli się w obchody Dnia Matematyki programując algorytm przygotowania kanapki z dżemem. Celem zajęć było ćwiczenie wyobraźni, kształcenie spostrzegawczości i kojarzenia, analizowanie i interpretowanie, rozwiązywanie problemów z życia codziennego przez tworzenie prostych algorytmów, a także praca zespołowa oraz ocena wykonanych zadań.
W trakcie zajęć uczniowie wykorzystali: chleb krojony w folii, dżem w słoiku, talerz, nóż. Zadaniem chłopców było przygotowanie instrukcji dla robota, który przygotuje kanapkę z dżemem. Na początku pracy założyliśmy, że nasz robot rozumie język, w którym piszemy instrukcję. Następnie w grupach uczniowie przygotowali swoje algorytmy, innymi słowy kolejność postępowania przy robieniu kanapek. Grupy wymieniły się instrukcjami i postępując według nich przygotowywały kanapki. Jak wielka różnica jest w poleceniu „weź chleb” od „weź jedną kromkę chleba”; co to znaczy „powtórz 10 razy”; ile gram dżemu mieści się na nożu? O te i inne zagadnienia matematyczno-kuchenno-programistyczne bogatsi są uczniowie zajęć projektowych z kl. IIIa. Doświadczenie zdobyte w czasie zajęć pokazało, jak precyzyjny musi być język programowania.

   

   
12 marca 2018r. – Programujemy działania matematyczne w Scratchu

     Uczniowie biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z grupy 9 w ramach obchodów Dnia Matematyki zajęli się programowaniem działań matematycznych. Niektórzy wykorzystywali gotowe projekty na stronie scratch.mit.edu i według własnych pomysłów je modyfikowali. Część uczniów tworzyła własne projekty w programie Scratch2.0. wykorzystując min. pętlę warunkową. Nauka matematyki z wykorzystaniem komputerów sprawia uczniom dużo przyjemności przez co jest bardziej efektywna.

   
12 marca 2018r. – Dzień matematyki 2018 w grupach 12 i 14

     Uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z grup 12 i 14 przyłączyli się do obchodów Dnia matematyki 2018. W obecnym roku hasłem przewodnim wydarzenia jest „Matematyka od kuchni”, a więc w zajęciach prowadzonych w języku angielskim uczniowie tworzyli przepisy kulinarne, grali w gry językowo - matematyczne, ćwiczyli dodawanie i liczenie w obcym języku.
Uczniowie z grupy 12 ułożyli przepis na sałatkę owocową i grali w matematyczno - owocowe Memory, uczestnicy projektu z grupy 14 „piekli” pizzę korzystając z funkcjonalności tablicy interaktywnej.

   
12 marca 2018r. – Dzień matematyki 2018 w grupie 16

     W Dniu Matematyki grupa 16 zajmowała się odkrywaniem ile matematyki jest w kuchni. Uczniowie stwierdzili, iż w każdym przedmiocie i produkcie można ją zauważyć. Pomagały im w tym pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”: modele jabłek podzielonych na części, krążki kolorowych placków pizz, prostopadłościany serów składających się z magnetycznych kawałków, waga szalkowa. Uczniowie sporządzili kolorowe plakaty , na których pokazali ile matematyki jest w kuchni.

   

   
12 marca 2018r. – „ Matematyka od kuchni” w gr. 1

     Dnia 12.03.2018r. uczestnicy gr. 1 realizujący projekt „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” wpadli w sidła rynku. Doskonale radzili sobie z rozwiązywaniem trudnych zadań matematycznych. Wykonywali obliczenia wagowe oraz pieniężne z uwzględnieniem monet i banknotów obowiązujących na polskim rynku. Sprawdzali również swoje umiejętności dodawania w zakresie 20, robiąc szaszłyki owocowe zgodnie z treścią zadań tekstowych. Nagrodą za aktywny udział w zajęciach matematyczno – przyrodniczych była degustacja zrobionych owocowych przekąsek. W ten sposób uczniowie przyłączyli się do akcji „Matematyka od kuchni” w ramach Ogólnopolskiego Dnia Matematyki 2018r. Zajęcia przeprowadziła pani Iwona Żyszkowska.

   

   
9 marca 2018r. – Matematyka od kuchni

    „Matematyka od kuchni” czyli uczymy się liczyć po angielsku z grupą projektową nr 11 i 13. Uczniowie z klasy 3b oraz 4c biorący udział w projekcie zachęcają do wspólnej nauki i liczenia do 100. Nie jest to trudne, wystarczy poznać zasady obowiązujące w języku angielskim i ćwiczyć.

6 marca 2018r. – grupa 4 „Przygody w świecie przyrody”

     W dniu 6 marca 2018 roku na zajęciach w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” uczniowie z grupy 4 poznawali budowę i rolę narządów zmysłów człowieka. Głównie zajmowali się budową i rolą oka. Badali właściwości światła. Światło jest nieustannie obecne wokół nas. Bez niego niemo niemożliwe byłoby życie na Ziemi. Dlatego warto jest poznać właściwości światła, aby wiedzieć od czego na przykład zależy kolor, który widzimy, w jaki sposób powstaje obraz w naszym oku i jaki on jest. Oczy człowieka stanowią doskonały aparat optyczny. Każde z nich widzi ten sam obiekt trochę inaczej. Dopiero mózg interpretuje treści tych obrazów. Uczniowie z grupy 4 projektu mieli możliwość przekonać się o tym wykonując szereg doświadczeń według instrukcji i pod kierunkiem nauczyciela przyrody – Maryli Szymańskiej.
Doświadczenia wykonywane podczas zajęć.
I. Badanie właściwości światła:
- zjawisko odbicia i załamania światła ( zabawa w chowanego, ołówek w wodzie, znikająca moneta),
- dlaczego świat jest kolorowy?,
- po co nam dwoje oczu?
II. Złudzenia optyczne:
- dlaczego ludzkie oko widzi inne obrazy niż w rzeczywistości? ( zmieniające się twarze, siatka Hermana, znikający okrąg, płynący stateczek, spirala czy koło, żaba czy koń itp.).

   

   
5 marca 2018r. – Poznajemy robota mBot Ranger

     W lutym i na początku marca zajęcia projektowe z programowania i grafiki w klasie IIa wypełnione były budową robota mBot Ranger zgodnie z instrukcją montażu. W wyniku zajęć uczniowie poznali wiele przykładów robotów oraz ich zastosowanie. Zbudowali mBota według instrukcji rozpoznając i nazywając główne jego zespoły. Zadanie okazało się bardzo trudne, ale uruchomienie Rangera wywołało uśmiech na twarzy. Chłopcy poznali jedną z aplikacji dostępnych na Android - Makeblock. W czasie zajęć nawiązali bezprzewodowe połączenie robota z tabletem oraz zdalnie sterowali maszyną wykorzystując polecenie „rysuj linie”. Pierwsze kroki w programowaniu robotów uważamy za udane, uczniowie chętnie będą pogłębiać swoje umiejętności w tym temacie.
27 - 28 lutego 2018r. – Zajęcia warsztatowo-laboratoryjne grupa 4

     W dniach 27-28.02.2018r. uczniowie biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepsza przyszłość” z gr. 4 uczestniczyli w zajęciach warsztatowo-laboratoryjnych prowadzonych przez nauczycielkę przyrody Marylę Szymańską pt. „W laboratorium dźwięku”.
     Na przedmiotowych warsztatach uczniowie wytwarzali i poznawali różne rodzaje dźwięków, określali od czego zależy ich natężenie i barwa, warunki w których rozchodzi się dźwięk, a także od czego zależy prędkość rozchodzenia się dźwięku. Następnie pod kierunkiem nauczyciela według otrzymanych instrukcji wykonywali różne doświadczenia, np.:
- co dzieje się z powierzchnią wody, gdy zbliży się do niej drgający kamerton (rozchodzenie się dźwięku),
- czy cichy dźwięk tykającego zegara jest tak samo słyszalny, jak dźwięk tego samego budzika słuchany przez gumowy wąż i dwa lejki (wzmacnianie dźwięku),
- jak ucho odbiera dźwięki (doświadczenie z telefonem sznurkowym),
- „tańczący cukier” i inne.
     Ponadto uczniowie budowli różne instrumenty muzyczne, np.: bębenki, gitary, piszczałki, telefony sznurkowe, grzechotki, itp. Wykazali się dużą znajomość zagadnienia oraz zdolnościami praktycznymi w wykonywaniu instrumentów muzycznych. Ciekawe eksperymenty przedstawiają poniższe zdjęcia.

   

   
26 lutego 2018r. – Jak powstają kolory – diody LED RGB

     Uczniowie biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z grupy 9 prowadzili eksperymenty z kolorami i dźwiękiem na mbootach. Programowali na komputerach z zainstalowanym oprogramowaniem mBlock efekty świetlne i dźwiękowe na przykładzie policyjnego radiowozu wykorzystując zintegrowane z mBotem diody LED RGB oraz głośnik. Na zajęciach korzystaliśmy z gotowych scenariuszy dostępnych na stronie trobot.pl oraz wzbogacaliśmy prace o pomysły własne.

   

   
23 lutego 2018r. – Zapalamy olimpijski znicz

     Uczniowie klasy 3c bardzo lubią sporty zimowe. Wiedzą także jakie dyscypliny sportowe są dyscyplinami olimpijskimi. Dzieci bez problemu potrafią też wymienić symbole olimpijskie. Dla uczniów flaga z pięcioma, przecinającymi się kołami oraz znicz olimpijski stały się inspiracją do kodowania trasy dla ozobota. Przy dobrej współpracy dziewczynki i chłopcy rozwiązali zadanie postawione im w czasie zajęć komputerowych. Dzięki zastosowanej sekwencji barw, robot swobodnie poruszał się po olimpijskim zniczu, a następnie skręcił w lewo i szukając linii wjechał na płomień. Cel został osiągnięty, chociaż trzeba przyznać, że zadanie wymagało skupienia, współpracy i logicznego myślenia. Było to trzecie zadanie podjęte w ramach programu: Uczymy dzieci programować.
23 lutego 2018r. – What’s the weather like today?

    Oto krótki utwór zrealizowany podczas zajęć z języka angielskiego w klasie 3b oraz z grupą projektową nr 11. Piosenka edukacyjna ze szkolnego podręcznika to dobry sposób na utrwalenie słownictwa i konstrukcji gramatycznych. W piosence pojawia się pytanie o pogodę ,,What’s the weather like today” oraz różne odpowiedzi na zadane w piosence pytanie. Wszyscy uczniowie udowodnili, że śpiewanie w języku angielskim jest świetną zabawą, której towarzyszyć mogą inne czynności np. kolorowanie pogodowego słowniczka obrazkowego. Wideo zrealizowała Jolanta Obst.
21 lutego 2018r. – Interactive vocabulary exercises

     Uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z gr. 14 ćwiczą umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Na zajęciach poświęconych utrwaleniu słownictwa korzystano z nowoczesnych technologii. Wykorzystanie tablicy interaktywnej miało pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę między uczniami, zwiększyło zaangażowanie uczniów. Zajęcia sprzyjały budowaniu współpracy w zespole oraz rozwijaniu kreatywności uczniów.
Podczas zajęć wykorzystano dostępne materiały online do kursu „Family and friends” oraz aplikacje ułatwiające zapamiętywanie słówek, m.in. gry online Hangman, Memory.

   

   
20 - 21 lutego 2018r. – Szkolenie nauczycieli nauk przyrodniczych w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”

     W dniach 20-21.02.2018r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyły się szkolenie doskonalące kompetencje nauczycieli nauk przyrodniczych w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem w klasach 4-8 w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” prowadzone przez pracownika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie- Partnera projektu- panią dr Małgorzatę Stryjecką.
     Zajęcia miały charakter praktyczny i składały się z dwóch części, tj. biologicznej i chemicznej. W części biologicznej uczestnicy szkolenia: Jolanta Kuryjak, Maryla Szymańska i Agnieszka Sowa-Zduńczuk, wykonywały preparaty mikroskopowe i prowadziły obserwacje komórek roślinnych na przykładzie moczarki kanadyjskiej, skórki cebuli, ziaren skrobi ziemniaka, pędu lipy (rocznej), łodygi kukurydzy, pędu pelargonii (przekrój poprzeczny), kolonii bakterii coli. Oglądały również różnego rodzaju preparaty mikroskopowe (zoologiczne), np.: aparat gębowy bielinka. Natomiast w części chemicznej nauczycielki obserwowały i wykonywały doświadczenia oraz eksperymenty takie jak:
- „lokomotywa” - manganian potasu (VII) + nadtlenek wodoru,
- „pasta dla słonia” - nadtlenek wodoru + płyn do naczyń + jodek potasu,
- wykrywanie cukrów redukcyjnych: glukoza, fruktoza, sacharoza + woda destylowana + zasada sodowa + siarczan (VI) miedzi (III),
- samopompujący się balonik (wykonywane w obecności tlenku węgla IV) – soda oczyszczona + kwas octowy (w balonie zbierany był CO2),
- plazmoliza,
- „kameleon”,
- kule musujące do kąpieli,
- zegar jodowy.

   

   
20 lutego 2018r. – What’s the time?

     Uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z gr. 12 ćwiczą umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. 20 lutego 2018r. uczniowie ćwiczyli zadawanie pytania o czas i udzielanie odpowiedzi. Podczas zajęć wykorzystano nie tylko podręcznik i ćwiczenia zakupione w ramach projektu z serii „Family and friends”, ale również m.in. grę planszową „What’s the time?”
Zastosowanie gry językowej podczas lekcji pomogło w utrwaleniu poznanych struktur oraz uczyło koncentracji. Ponadto sprzyjało budowaniu współpracy w zespole oraz rozwijało kreatywność uczniów.

   
12 i 19 lutego 2018r. – Kodujemy logo DBI

     Bezpieczeństwo w Internecie to ważny temat, dlatego poruszamy go także w czasie zajęć projektowych rozwijających zainteresowania uczniów z programowania i grafiki. Uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” zdają sobie sprawę z tego, że od nich także zależy kultura wypowiedzi w sieci. Nawiązując do tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu i hasła: Tworzymy kulturę szacunku w sieci uczniowie zaprogramowali logo DBI wykorzystując do tego generator kodu do wydruku. Powstałe prace zostały wydrukowane i wyeksponowane na gazetce, na szkolnym korytarzu.
16 lutego 2018r. – Dwa serca

     Zajęcia WDŻ w klasie IVa realizowane tuż po szkolnych Walentynkach skłoniły do rozmowy o uczuciach. „Dwa serca - osobno a jednak razem” oraz małe roboty pomogły uczniom rozwijać kompetencje społeczne, a także kształtować umiejętności kodowania informacji przy pomocy sekwencji barw. Wspólna praca w zespole zaowocowała bezkolizyjnym poruszaniem się ozobotów po serduszkach. Zaprogramowane serca to drugie zadanie jakie uczniowie naszej szkoły wykonali w ramach ogólnopolskiego programu Uczymy dzieci programować.
14 lutego 2018r. – I will go to Australia!

     Uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z gr. 14 ćwiczą umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Na zajęciach poświęconych podróżom w przyszłości wykorzystano m.in. planszę przedstawiającą wszystkie kontynenty. Uczniowie i uczennice poznali nazwy geograficzne, ćwiczyli umiejętność reagowania na polecenia w języku angielskim oraz słuchania ze zrozumieniem. Zajęcia sprzyjały budowaniu współpracy w zespole oraz rozwijaniu kreatywności uczniów.

   
12 lutego 2018r. – Uczymy dzieci programować

     Od dziś Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie przystępuje do realizacji ogólnopolskiego programu Uczymy dzieci programować. W każdym tygodniu będziemy realizowali jedno zadanie z programowania udostępnione przez organizatora programu EduSense. Celem naszego udziału w tym przedsięwzięciu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach kształcenia.
Dzisiaj uczniowie klasy 3b wykonali już pierwsze zadanie. Dzieci w czasie zajęć komputerowych układały kod na bazie instrukcji słownej. Aby zakodować zimową czapeczkę dziewczynki i chłopcy zapoznali się z generatorem kodu do wydruku, wysłuchali wiersza, a następnie na swoich komputerach wykonali zadanie. Okazało się, że nie dla wszystkich było to zadanie łatwe. Cześć dzieci potrzebowała pomocy nauczyciela i dodatkowych wyjaśnień, część samodzielnie i bez błędów wykonała zadanie.
Zdecydowanie lepiej, bo bez dodatkowych wyjaśnień przy kodowaniu czapeczki poradzili sobie chłopcy z kl. 3a biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”. Uczniowie zajęć projektowych zakodowali zimowe nakrycie głowy wykorzystując do tego kolorowe kwadraty i układając je według instrukcji na macie do kodowania.
Efekty pracy obu zespołów możemy zobaczyć na poniższych zdjęciach.

   
12 lutego 2018r. – Zostaliśmy docenieni

     W grudniu większość uczniów naszej szkoły wzięło udział w ogólnopolskim projekcie „Czekając na święta – uczę dzieci programować”. Wśród uczestników programu znaleźli się także uczniowie biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”. Każdego dnia jedna z klas lub grupa projektowa zgłębiała tajniki programowania wykonując zadanie prezentowane przez pomysłodawców akcji Annę Świć Kodowanie na dywanie oraz EduSense. Wykonane zadania prezentowane były na stronie internetowej szkoły 2 stycznia, a także na stroniehttps://plus.google.com/collection/EdNdWE. Wracając po feriach do szkoły okazało się, że organizatorzy projektu docenili naszą pracę i obdarowali nas nagrodami książkowymi zawierającymi scenariusze lekcji oraz ciekawe pomysły do wykorzystanie w programowaniu, jak również dyplomami. Bardzo ucieszyła nas także naklejka, którą zawiesiliśmy na drzwiach pracowni komputerowej. Informuje ona całą społeczność szkolną, że jesteśmy nadal uczestnikami ogólnopolskiego programu Uczymy Dzieci Programować. Po feriach zatem z zapałem przystąpimy do kolejnych zadań z programowania, by rozwijać myślenie komputacyjne.

   
23 stycznia 2018r. – Zajęcia warsztatowo – laboratoryjne - „Ciekawe eksperymenty z wodą” - gr. 4

     Dnia 23 stycznia 2018r. uczniowie z gr. 4 „Przygody w świecie przyrody” w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” wykonywali doświadczenia pod kierunkiem nauczycielki przyrody- pani Maryli Szymańskiej. Tematem zajęć warsztatowo-laboratoryjnych były ciekawe eksperymenty z wodą:
a) chromatografia – za pomocą paska papierowego ręcznika, czarnego pisaka i octu, uczniowie zaobserwowali podział chromatograficzny mieszaniny barwników; doświadczenie to pokazało poszczególne barwy z których został zrobiony czarny pisak;
b) „magiczny ziemniak” – plaster ziemniaka w słonej wodzie pływa a w wodzie bez soli tonie;
c) dwukolorowa herbata – pokazanie zjawiska niemieszania się cieczy o różnych gęstościach;
d) „tęczowy płyn” – zjawisko układania się w naczyniu płynów od największej do najmniejszej gęstości,
e) „uparta piłeczka” – dlaczego piłeczka pingpongowa zatrzymuje się w niepełnej szklance z wodą przy jej krawędzi, a przy pełnej szklance z wodą na środku?
f) „magiczny palec” – to eksperyment demonstrujący magię wody, zmielonego pieprzu i płynu do mycia naczyń.
g) „nurkujące rodzynki” - czyli czym jest adsorbcja? Rodzynki pływają w wodzie gazowanej, w której rozpuszczony jest dwutlenek węgla, wędrują w górę i w dół jakby nurkowały. Proces trwa do momentu spadku zawartości gazu w wodzie.
     Dzięki tego typu zajęciom rozbudza się w uczniach ciekawość oraz chęć odkrywania, eksperymentowania, kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów.

   

   
22 stycznia 2018r. – Tablety na zajęciach projektowych

    Uczestnicy zajęć projektowych z kasy 2a spotkanie rozpoczęli od kodowania na dywanie. Układając świąteczne sudoku chłopcy kształtowali umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia oraz postrzegania. Druga część zajęć odbywała się przy tabletach. Dzieci cieszyły się z nowych narzędzi i ochoczo wykorzystały je do nauki programowania. Swoją tabletową przygodę zaczęły od układania kolorowych kropek według ściśle określonego wzoru. Następnie poznały prostą aplikację „Programowanie dla dzieci” oraz „KidBot”. Zajęcia przyniosły oczekiwane efekty, bowiem dzieci rozwijały twórcze myślenie układając obrazki oraz kody. Ćwiczenia zastosowane w trakcie lekcji to efekt szkolenia doskonalącego umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie programowania.
22 stycznia 2018r. – Happy Grandma’s Day!

    Uczniowie z klasy 4c biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne, wykonując zdobienia i napisy na kubkach. Własnoręcznie ozdobione i „wypieczone” kubki to prezent od naszych uczniów dla babć z okazji ich święta. Film zrealizowała Jolanta Obst.
20 stycznia 2018r. – Szkolenie doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie programowania

     W dniach od 12 do 20 stycznia 2018r. nauczyciele zajęć komputerowych biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” uczestniczyli w szkoleniu doskonalącym umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie programowania prowadzonym przez mgr Mariusza Maciuka- wykładowcę PWSZ – Partnera projektu. Efektem szkolenia było zdobycie podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktycznych w nauczaniu programowania w szkole podstawowej z wykorzystaniem technik modelu STEM, a także nabycie umiejętności konfiguracji pracowni z wykorzystaniem bezprzewodowego dostępu do sieci Internet dla urządzeń końcowych oraz praca z uczniami z wykorzystaniem zakupionych tabletów i robotów.

   

   
19 stycznia 2018r. – Look at my lion!

     Sprawna komunikacja w języku obcym wymaga nie tylko znajomości słownictwa, ale również między innymi umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Uczniowie grupy projektowej nr 10 dobrze o tym wiedzą – własnoręcznie wykonane zgodnie z instrukcjami lwy-pacynki nie tylko przyczyniły się do pogłębienia znajomości języka angielskiego, ale także znalazły zastosowanie w edukacyjnej zabawie.

   
19 stycznia 2018r. – My Granny is cool! Listen and draw a card

    Podczas zajęć z grupą projektową nr 13 powstał film związany z Dniem Babci. Na podstawie opisu wyglądu zewnętrznego babci uczniowie kl. 3b (grupa projektowa nr 11) wykonali piękne kartki z życzeniami. Przy tej okazji uczniowie przypomnieli sobe słownictwo związane z częściami ciała, kolorami, przedmiotami codziennego użytku. Pomysł i realizacja filmu: Jolanta Obst, audio w wykonaniu Dawida Glazika z kl. 4c.
18 stycznia 2018r. – Zajęcia otwarte dla rodziców i dziadków

    Zajęcia otwarte w klasie 3b związane były ze świętowaniem Dnia Babci. Uczniowie klasy 3b uczęszczający na projekt unijny podczas zajęć wykonali kartkę z babcią w roli głównej, dorysowując na podstawie instrukcji w języku angielskim brakujące elementy. Utrwalili też słownictwo związane z kolorami, częściami ciała, ubraniami, wspólnie ćwicząc mówienie z kartami „I have who has”. Następnie uczniowie przećwiczyli śpiewanie „Hooray for Grandma”. Efektem ich pracy jest poniższa piosenka dla babć oraz zabawa w mówieniu ,,Ja mam, kto ma …”. Zajęcia przygotowała Jolanta Obst, miłym gościom dziękujemy za przybycie.
16 stycznia 2018r. – Zajęcia warsztatowo – laboratoryjne - „Przygody w świecie przyrody” - gr. 4

     Dnia 16 stycznia 2018r. uczniowie z gr. 4 „Przygody w świecie przyrody” uczestniczący w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” wykonywali doświadczenie polegające na stworzeniu układu oddechowego człowieka. Prowadząca zajęcia- nauczycielka przyrody pani Maryla Szymańska według instrukcji uzyskanych na Szkoleniu doskonalącym umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki, niezbędne do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu przygotowała potrzebne elementy do doświadczenia oraz szczegółowe wytyczne dla uczniów.
     Jak widać na dołączonych zdjęciach butelka plastikowa – to fragment klatki piersiowej człowieka, rurki – tchawica, balony – płuco prawe i lewe, a rękawiczka gumowa to przepona. Nasze płuca są gotowe, jeżeli będziemy ciągnąć za rękawiczkę w dół, balony będą nabierać powietrza, jeśli będziemy pchać go w górę, z balonów będzie uciekać powietrze.
     Jak zauważono podczas zajęć obserwacja i eksperyment to bardzo dobra i sprawdzona metoda nauczania, uwalniająca indywidualny potencjał ucznia. Uczy współdziałania w zespole, komunikacji, a przede wszystkim motywuje do uczenia się i daje konkretne edukacyjne korzyści.

   

   
15 stycznia 2018r. – Zaczynamy zajęcia z robotyki

     Uczniowie biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z grupy 9 zaczęli tego dnia zajęcia z działu robotyki. Na początek przypadło im zadanie złożenia mBotów, które otrzymaliśmy jako zestawy części do samodzielnego montażu. mBot jest robotem stworzonym do nauki programowania i wprowadzenia uczniów w świat robotów i komputerów. mBot składa się z około 60 elementów, mimo to nasi uczniowie nie mieli problemów z odpowiednim złożeniem robotów oraz poprawnym podłączeniem czujników i silników.

   

   
15 stycznia 2018r. – Nowe narzędzia do nauki programowania

     Uczniowie klasy 3a uczestniczący w projekcie edukacyjnym „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” programowali wykorzystując nowo zakupione tablety. Pracując z tabletem dzieci poznały proste aplikacje takie jak Code-a-pillar oraz Run Marco. Pierwsza aplikacja, bardzo prosta wprowadziła uczestników spotkania w świat programowania dzięki prostym poleceniom: prosto, w prawo, w lewo. Run Marco natomiast to platforma złożona z wielu plansz, w których wykorzystywany jest język programowania wizualnego. Każdy uczeń dysponował zestawem gotowych elementów i przy pomocy opcji przeciągnij i opuść przeciągał elementy do okna aplikacji. W ten sposób powstawał program prowadzący wybraną przez siebie postać: Marco lub Sophię do określonego celu. Każdy poziom okazał się jednak trudniejszy niż poprzedni. W ten sposób uczniowie zdobywali umiejętności tworzenia jak najskuteczniejszych skryptów oraz modyfikowali utworzony przez siebie kod, poprawiając błędy.
Aplikacja Run Marco zaproponowana uczniom w czasie zajęć, to jedna z wielu poznana w trakcie szkolenia doskonalącego umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie programowania.

   
8 stycznia 2018r. – BÓBR Międzynarodowy Konkurs Informatyczny

     Wielki sukces ucznia klasy 3a, uczestnika zajęć projektowych „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” Macieja Kusia, który uzyskał II miejsce w XII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „BÓBR”. Ogromne uznanie również dla: ucznia Maćka Moroza z kl. 3a, Krzysztofa Gromadzkiego z kl. 3a, Marcina Łosia z kl. 2a, Miłosza Rudnika z kl. 2a oraz Huberta Bis z kl. 3a, którzy w tym konkursie zdobyli wyróżnienie. Bardzo dobre wyniku w konkursie uzyskali także pozostali uczestnicy konkursu: Miłosz Lipczuk z kl. 3a, Maurycy Miazga z kl. 3a, Mikołaj Andrzejewski z kl. 3a, Emanuel Błaszko z kl. 2a, Franciszek Jamróz z kl. 2a. Niestety minimalnie zabrakło im punktów, aby zdobyć wyróżnienie. Większość chłopców biorąca udział w konkursie bierze udział w zajęciach rozwijających zainteresowania z programowania i grafiki, jak również w zajęciach programowania w ramach innowacji edukacyjnej z zajęć komputerowych.
     Konkurs odbył się 16 listopada 2017r. Organizatorami polskiej edycji Konkursu jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Głównym celem konkursu był rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Konkurs miał charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera. W kategorii klas I-III w konkursie wzięło udział 3741 uczniów z 409 szkół podstawowych. Każdy uczeń na starcie otrzymywał 15 punktów i miał za zadanie rozwiązać 15 zadań podzielonych ze względu na poziom trudności na trzy grupy po 5 zadań w każdej. Za prawidłowe odpowiedzi udzielane na pytania można było otrzymać 3,4 lub 5 punktów w zależności od stopnia trudności. Skutkiem udzielenia złej odpowiedzi było odjęcie z puli punktów użytkownika określonej liczby punktów: 0,75 (dla zadań za 3 punkty), 1 (dla zadań za 4 punkty) lub 1,25 (dla zadań za 5 punktów). Maksymalny wynik możliwy do osiągnięcia to 75 w kategorii Skrzat.
     Uroczyste zakończenie XII Edycji Konkursu Bóbr odbędzie się 9 marca 2018 roku (w piątek) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednak dyplomy za udział w konkursie zostały już dziś wręczone uczestnikom konkursu przez panią wicedyrektor Monikę Wakoń i panią Jolantę Marciniak, nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu.

   

   
5 stycznia 2018r. – This is Me!Talking about yourself

    Uczniowie z klasy 4c (grupa nr 13) biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” zaprezentowali swoje umiejętności komunikacyjne w języku obcym. W krótkim filmiku dzielą się informacjami na swój temat, opisując siebie i swoje zainteresowania. Wideo przygotowane przez Jolantę Obst przedstawia proces powstawania kolorowej grafonotki: „This is me”. Zapraszamy do obejrzenia.
4 stycznia 2018r. – Me and my class

    Uczniowie z klasy 3b (grupa nr 11) biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” przygotowali film, w którym krótko przedstawiają siebie i opowiadają o swojej klasie. W filmie wykorzystane zostały prace plastyczne uczniów. Zapraszamy do obejrzenia. Film zrealizowała Jolanta Obst.
3 stycznia 2018r. – Let’s talk!

     Grupa projektowa nr 10 mówi po angielsku! Podczas zajęć uczniowie ćwiczą umiejętność komunikowania się w języku angielskim. Zadają pytania, odpowiadają na nie i wchodzą w żywe interakcje z kolegami i koleżankami, przy okazji utrwalając poznane słownictwo z zakresu: „Jobs – zawody”. Nagrodą za zaangażowanie i wysiłek jest znana uczniom gr 10 zabawa: „Electrical shock”.

   
22 grudnia 2017r. – Czekając na święta uczymy dzieci programować

     Uczniowie biorący udział w zajęciach z programowania w ramach projektu edukacyjnego „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” włączyli się w realizację ogólnopolskiego projektu mającego na celu poszerzenie umiejętności programistycznych. Kodując na stronie code.org, rozwiązując liczne łamigłówki z ulubionymi bohaterami Minecrafta dzieci rozwijały swoje zainteresowania i kreatywność.
20 grudnia 2017r. – Szkolenie doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

     Dnia 20 grudnia 2017r. w ramach projektu odbyło się szkolenie doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki, niezbędne do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu prowadzone przez Panią dr inż. Małgorzatę Stryjecką- wykładowcę PWSZ- Partnera projektu. Celem zajęć było nabycie kompetencji w zakresie metody IBSE, pracy z uczniem z wykorzystaniem metody eksperymentu, sposoby planowania badań, prowadzenia doświadczeń oraz interpretacji i prawidłowego omówienia wyników. Uczestnicy szkolenia pod kierunkiem prowadzącego wykonywali ciekawe doświadczenia i eksperymenty, które wykorzystają w czasie zajęć z uczniami biorącymi udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”.

   
15 grudnia 2017r. – Hour of code

     W dniach od 4 do 11 grudnia w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej uczniowie w czasie zajęć projektowych z programowania wzięli udział w Godzinie Kodowania. Hour of code jest największą inicjatywą edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów, nauczycieli i innych osób z całego świata. Mottem tego przedsięwzięcia są słowa: Każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć możliwość nauki informatyki. Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach projektowych ukończyli kurs pierwszy i zdobyli stosowne dyplomy. Dyplomy otrzymali także uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach projektowych, ale przyłączyli się do tej akcji.

   
14 grudnia 2017r. – „Czary mary chemii”

     Dnia 14 grudnia 2017r. uczniowie biorących udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z gr.4 uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych prowadzonych przez dr Małgorzatę Stryjecką - pracownika PWSZ w Chełmie. Zajęcia odbyły się w Laboratorium Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich. Tematem przewodnim warsztatów był ciekawostki związane z realizacją eksperymentów chemicznych, tj. „Czary mary chemii”. Uczniowie obserwowali i wykonywali doświadczenia chemiczne, takie jak: trąba słonia, smocza krew, ph gleby, słuchając wskazówek wykładowcy. Podczas warsztatów samodzielnie wykonywali różne doświadczenia, omawiali wyniki, poznawali właściwości różnych substancji i ich zastosowanie – wszystko pod czujnym nadzorem dr Małgorzaty Stryjeckiej. Zaangażowanie „w pracę poszukiwawczą” było ogromne. Zajęcia rozbudziły wśród uczniów zaciekawienie i zainteresowanie światem nauki.

   

   
12 grudnia 2017r. – Let’s go shopping!

     Uczestnicy projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z gr. 12 ćwiczą umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Na zajęciach poświęconych zakupom wykorzystano nie tylko podręcznik i ćwiczenia zakupione w ramach projektu z serii „Family and friends”, ale również grę planszową „Pop to the shops”. Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli typowe zwroty używane w sklepie, liczebniki do 100 a także nazwy sklepów i produktów. Uczestnicy projektu poznali walutę używaną w Wielkiej Brytanii oraz uczyli się gospodarować posiadanymi środkami finansowymi.
Zastosowanie gry językowej podczas lekcji pomogło w doskonaleniu słownictwa w zakresie codziennych zakupów, uczyło liczenia pieniędzy i wydawania reszty. Ponadto sprzyjało budowaniu współpracy w zespole oraz rozwijało kreatywność uczniów.

   
11 grudnia 2017r. – Mamy nowe komutery!

     Uczniowie biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” z grupy 9 mieli wielką przyjemność jako pierwsi skorzystać z nowych komputerów w szkole. W pracowni komputerowej wzbogaconej o tak nowoczesne pomoce dydaktyczne będzie można z powodzeniem programować czy edytować grafikę i filmy w najnowszych wersjach oprogramowania, które także otrzymaliśmy wraz z laptopami.
30 listopada 2017r. – Prezent z Ministerstwa Cyfryzacji

    W tym roku wzięliśmy udział w piątym Europejskim Tygodniu Kodowania. To niezwykła inicjatywa łącząca pasjonatów z całego świata. Ministerstwo Cyfryzacji zauważyło nasze zaangażowanie i przed kilkoma dniami nieoczekiwanie do naszej szkoły dotarła przesyłka z sympatyczną nagrodą – grą Cody Roby. Z nagrody bardzo się cieszymy, bo pomoże nam zgłębiać tajniki programowania.
28 listopada – Zajęcia warsztatowo – laboratoryjne - „Mieszaniny jednorodne i niejednorodne oraz sposoby ich rozdzielania” - gr. 4

     Dnia 28.11.2017r. uczniowie z gr. 4 „Przygody w świecie przyrody” w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” wykonywali ciekawe doświadczenia pod kierunkiem nauczycielki przyrody- pani Maryli Szymańskiej. Tematem zajęć warsztatowo-laboratoryjnych były mieszaniny jednorodne i niejednorodne oraz sposoby ich rozdzielania. Uczniowie mieszali różne substancje, takie jak: sól z wodą, cukier z wodą, kwasek cytrynowy z wodą, kawę rozpuszczalną z wodą, kawę parzoną z wodą, kredę sproszkowana z wodą, olej z wodą, kasze gryczaną z wodą, kaszę gryczaną z elementami metalowymi (śrubki), wodę z piaskiem i inne. Następnie dokonywali rozdzielania poszczególnych mieszanin przez sączenie, sedymentację, dekantację oraz za pomocą metody mechanicznej (magnes). Prowadząca zajęcia omówiła również na czym polega odparowywanie (krystalizacja) i destylacja.
    Zajęcia miały na celu pobudzić ciekawość poznawczą uczniów i wyostrzyć wrażliwość na zmiany zachodzące w przyrodzie. Zawierały w sobie elementy sensoryki, ponieważ młody naukowiec może doświadczać eksperymentów różnymi zmysłami: wzrokiem, węchem, słuchem i dotykiem.

   

   
24 listopada 2017r. – eTwinning: I’ve got a frog in my throat

    Uczniowie z klasy 3b (grupa nr 12) biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” zaprezentowali polskie wyrażenia idiomatyczne wraz z tłumaczeniami na język angielski. Film jest częścią projektu międzynarodowego realizowanego na platformie eTwinning: „I’ve got a frog in my throat”. Do projektu przystąpiły szkoły z Wielkiej Brytanii, Turcji, Finlandii, Słowenii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Serbii, Irlandii oraz z Polski. W filmie wykorzystane zostały prace plastyczne uczniów z naszej szkoły obrazujące wybrane wyrażenia idiomatyczne. Zapraszamy do obejrzenia. Film zrealizowała Jolanta Obst.
17 listopada 2017r. – All about me!

    Uczniowie z klasy 4c biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” zaprezentowali swoje umiejętności komunikacyjne w języku obcym. W krótkim filmiku dzielą się informacjami na swój temat. W tle można podziwiać prace, które wykonali przygotowując swoje krótkie wypowiedzi. Dodatkowo w filmie wykorzystane zostały prace plastyczne Oli z kl. 6b oraz Martynki z kl. 5a. W realizacji filmu udział wzięli: Maja Wazelin, Wiktoria Dołhań, Aleksandra Daniłosio, Julia Sokalska, Julia Wołoszyn, Tomasz Sławiński, Emilia Sawicka, Marceli Ziemba, Dawid Glazik oraz Kinga Krawczyk. Zapraszamy do obejrzenia. Film zrealizowała Jolanta Obst.
14 listopada 2017r. – zajęcia warsztatowo-laboratoryjne – „Pomiar składników pogody” – gr. 4

     Dnia 14 listopada 2017r. uczniowie z gr. 4 „Przygody w świecie przyrody” w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”, w nawiązaniu do wiedzy zdobytej na lekcjach przyrody, mieli okazję praktycznego posługiwania się różnymi przyrządami meteorologa. Poznali zasady działania termometru, barometru, higrometru, wiatromierza i deszczomierza oraz właściwe jednostki pomiaru.
Kierując się wskazówkami zawartymi w karcie pracy, dokonywali odczytu aktualnych wskazań przyrządów, aby określić temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne powietrza a także kierunek i prędkość wiatru. Obserwowali też pozostałe składniki pogody, takie jak: opady i osady atmosferyczne, stopień zachmurzenia oraz rodzaj chmur.
Nabyte na zajęciach umiejętności z pewnością przydadzą się uczniom w życiu codziennym.

   
13 listopada 2017r. – Jesienne Memory

     Listopad dla uczniów klasy 2a oraz kl. 3a biorących udział w projekcie edukacyjnym „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” to czas przygotowań do Międzynarodowego Konkursu Informatycznego BÓBR. W czasie zajęć dzieci kształciły spostrzegawczość i koncentrację oraz rozwijały percepcję wzrokową i umiejętność zapamiętywania. W osiągnięciu tego celu pomagały im: gra Memory oraz zadania kształtujące logiczne myślenie ze strony www.bobr.edu.pl.

   
7 listopada 2017r. – „Ratujmy kasztanowce”

     Już jedenasty raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji RATUJMY KASZTANOWCE, organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełm. Dnia 7 listopada uczniowie grupy 4 z klasy IV a, uczęszczający na zajęcia „Przygody w świecie przyrody” organizowane w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”, grabili liście opadłe z rosnących w pobliżu szkoły kasztanowców, które zostały zaatakowane przez występującego masowo w całej Polsce groźnego owada szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka. Wypełnione liśćmi papierowe worki przekazano do utylizacji przez MPGK. Ta prosta, mechaniczna metoda zbierania i palenia zarażonych liści ma spowodować zniszczenie zimujących w liściach poczwarek i poprawić stan zdrowotny chorych drzew.

   
16 października 2017r. – Zajęcia projektowe

    Uczniowie z kl. 3a uczestniczący w zajęciach projektowych z programowania włączyli się w Europejski Tydzień Kodowania. W czasie zajęć zapoznali się z ozobotami.

12 października 2017r. – It’s raining cats and dogs

    Uczniowie z klasy 4c (grupa nr 13) biorący udział w projekcie „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” wzięli udział w projekcie międzynarodowym eTwinning „I’ve got a frog in my throat” realizując wideo obrazujące użycie wybranego wyrażenia idiomatycznego. Uczniowie przygotowali krótką scenkę pt: „It’s raining cats and dogs”. Wyrażenie to nie oznacza, że pada kotami i psami ale jest angielską wersją naszego polskiego powiedzenia „Leje jak z cebra”. W filmie wystąpili: Aleksandra Daniłosio, Wiktoria Dołhań, Emilia Sawicka, Maja Wazelin, Marceli Ziemba, Dawid Glazik oraz Tomasz Sławiński. Zapraszamy do obejrzenia. Film zrealizowała Jolanta Obst.
10 i 12 października 2017r. – zajęcia warsztatowo-laboratoryjne – „Świat spod mikroskopu” – gr. 4

     Dnia 10 października 2017r. uczniowie z gr. 4 „Przygody w świecie przyrody” w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” poznawali różne przyrządy służące do obserwacji przyrodniczych: mikroskop, lupę, lornetkę, lunetę. Szczególnie dokładnie zapoznali się z budową i działaniem mikroskopu szkolnego.
Wykonując krok po kroku polecenia ze specjalnych instrukcji, na kolejnych zajęciach 12 października, mogli już pracując w parach samodzielnie przygotować mikroskopy do pracy oraz wykonać swoje pierwsze preparaty mikroskopowe. Prowadzili obserwacje mikroskopowe strzałki, fragmentów włosów, kryształków soli, nietrwałych preparatów ziaren skrobi z ziemniaka i komórek skórki cebuli. Swoje spostrzeżenia odnotowywali w przygotowanej przez nauczyciela przyrody karcie pracy. Nauczyli się również jak obliczać powiększenie oglądanego pod mikroskopem obiektu, a na koniec obserwowali różne gotowe preparaty biologiczne, z których najbardziej podobała się noga muchy oraz aparat gębowy motyla.
Zajęcia dostarczyły uczniom niezapomnianych wrażeń i pomogły w praktyczny sposób zgłębiać tajniki przyrody.

   

   
9 października 2017r. – Code Week z dziećmi świetlicowymi

     W ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania uczniowie kl. 2a oraz kl. 5a biorący udział w projekcie edukacyjnym „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” do wspólnego kodowania zaprosili dzieci ze świetlicy. Cierpliwie i z wielkim zaangażowaniem tłumaczyli młodszym kolegom i koleżankom tajniki programowania. Pierwsze kroki w tej dziedzinie okazały się pomyślne. Zajęcia zorganizowali Jolanta Marciniak i Albin Gumienny.

   

  Ustaw stronę jako startową!   Dodaj stronę do ulubionych!   Wyślij do nas list! Do góry