Rok prymasowski

Rok prymasowski

    Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oddając hołd i szacunek wybitnemu Polakowi, ustanowiono rok 2001 - Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nasza szkoła czynnie włączyła się w obchody tego jubileuszu.

    14 marca 2001r. na zaproszenie Marszałka Sejmu prof. dr hab. Alicji Grześkowiak oraz Instytutu Prymasowskiego Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Pani Dyrektor Krystyna Wojtalik wzięła udział w uroczystym otwarciu wystawy (w gmachu Senatu RP) "Najmilsze Dzieci Boże, dzieci Moje" poświęconej życiu i osobie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na otwarcie wystawy zaproszeni zostali dyrektorzy placówek oświatowych noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

    Wystawę oglądano w towarzystwie Marszałka Sejmu prof. dr hab. Alicji Grześkowiak.


    Podczas otwarcia wystawy o Prymasie opowiadały zebranym jego współpracownice: Jadwiga Okońska i Anna Rastawicka.

    Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Civitas Christiana i dzięki życzliwości Księdza Prałata Kazimierza Bownika w Bazylice na Górze Chełmskiej zorganizowaliśmy ekspozycję wystawy poświęconej Kardynałowi. Mieszkańcy Chełma mogli obejrzeć wystawę wcześniej eksponowaną w Senacie RP.

    W dniach 18-19 kwietnia 2001r. w Głogowie Małopolskim odbyło się spotkanie dyrektorów szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spotkanie to zaowocowało inicjatywą powołania Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W spotkaniu tym uczestniczyła Pani Dyrektor Krystyna Wojtalik.

Uczestnicy spotkania na pamiątkowym zdjęciu.

    Drugiego dnia zwiedzano Komańczę - miejsce odosobnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

    Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia został złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.
    W celu uświetnienia obchodów święta szkoły ogłosiliśmy konkurs wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych z terenu miasta Chełma, który stanowi eliminacje do ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Prymasie, pt. "Z Zuzeli na Stolicę Prymasów". Dla młodszych dzieci zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. "Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dziecka".
    Do konkursu zgłosiły swoje drużyny szkoły: SP 1,3,4,5,7 oraz ZSzO nr2, a do plastycznego SP 1,2,4,7,9,11 i ZSzO nr2 w Chełmie.
    9 maja odbyły się eliminacje konkursowe. Wyniki konkursu wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim:
I miejsce - SP nr 1 i SP nr 5
II miejsce - SP nr 4 i SP nr 3
III miejsce - ZszO nr 2
IV miejsce - SP nr 7
    Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy.
Wyniki Konkursu plastycznego:
I miejsce - Kłodnicka Angelika SP 1 oraz Klimek Marysia SP 4
II miejsce - Kaczura Monika SP 2
III miejsce - Olifirowaicz Małgosia SP 11.
    11 maja 2001r. podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły zostały wręczone laureatom nagrody i dyplomy:    Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę honorowi goście:

Ksiądz Prałat dr Ryszard Lis - Dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie
Ksiądz Prałat Kazimierz Bownik
Ksiądz Kanonik Grzegorz Szymański - Wizytator Dekanalny
Ksiądz Prałat Jarosław Jęczeń - Dyrektor Radia Plus w Lublinie
Ksiądz Knonik Marian Wysocki - Proboszcz Parafii pw Świętego Ducha
Ksiądz Grzegorz Gromek

Pan Marek Koryciński - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lublinie
Pan Zygmunt Gardziński - Prezydent Miasta Chełma
Pani Mieczysława Sołtys - Dyrektor Wydziału Edukacji UM Chełma
Pan Józef Gorzała - Wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Lubelskiego.


    Wszyscy zebrani w skupieniu wysłuchali montażu słowno-muzycznego.


    Z okazji rocznicy nadania szkole imienia Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa całej społeczności szkolnej. Pani Dyrektor Krystyna Wojtalik odczytała zebranym treść błogosławieństwa.

    Na zakończenie uroczystości Ksiądz Prałat dr Ryszard Lis zaprosił poczet sztandarowy, nauczycieli i rodziców na uroczystą Mszę Świętą z racji obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 16 czerwca 2001r. do Archikatedry Lubelskiej. Zaproponował również, by zaprezentować montaż słowno-muzyczny w auli Seminarium Duchownego w Lublinie podczas dekanalnego podsumowania Konkursu Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Było to wielkie wyróżnienie dla naszej szkoły.    Dnia 16 czerwca 2001r. delegaci uczniów i grona pedagogicznego szkoły wzięła udział w uroczystym podsumowaniu Dekanalnego etapu Konkursu Wiedzy o Prymasie Tysiąclecia. Uczestniczyli również w uroczystej Mszy Świętej w Archikatedrze Lubelskiej.

Wprowadzenie pocztu sztandarowego do Archikatedry.


Mszę Świętą celebrował i głosił homilię Arcybiskup Józef Życiński.


We Mszy Świętej uczestniczył razem z dyrektorami Lubelski Kurator Oświaty Wojciech Żukowski.


    Uroczyste podsumowanie konkursu "Z Zuzeli na Stolicę Prymasów" odbyło się w auli Seminarium Duchownego w Lublinie. Zespół uczniów prezentował zebranym gościom montaż słowno-muzyczny poświęcony Prymasowi.

    Doniosłym momentem było wręczenie przez Wiceministra Oświaty Pana Lecha Sprawkę uczniowi klasy VI "a" Adamowi Staruchowi - dyplomu gratulacyjnego za zajęcie II miejsca w dekanalnym etapie konkursu: "Z Zuzeli na Stolice Prymasów". Adam zakwalifikowany został do ogólnopolskiego etapu konkursu wiedzy o Prymasie Tysiąclecia.

    27 września 2001r. Adam wziął udział udział w ogólnopolskim etapie konkursu. Odbył się on na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

    Dobra znajomość biografii i nauczania Prymasa Tysiąclecia pozwoliła Adamowi znaleźć się w gronie 10 laureatów konkursu.

  Ustaw stronę jako startową!  Dodaj stronę do ulubionych!  Wyślij do nas list! Do góry