Wycieczka po SP 4 w Chełmie

Jesteś:
na I piętrze w bibliotece.

Stąd możesz pójść do czytelni lub wyjść na korytarz na I piętrze.Na skróty