Wycieczka po SP 4 w Chełmie

Jesteś:
na parterze w gabinecie wicedyrektor.

Stąd możesz wejść do Pokoju Kierownika gospodarczego lub na korytarz na parterze.Na skróty