Wycieczka po SP 4 w Chełmie

Jesteś:
na II piętrze na korytarzu po lewej stronie.

Stąd możesz wejść do sali lekcyjnej nr 23 , sali lekcyjnej nr 22, toalet chłopców (II piętro), sali lekcyjnej nr 21, sali lekcyjnej nr 29 (sali komputerowej nr 2), sali lekcyjnej nr 28, zejść na korytarz na I piętrze, obrócić się na korytarz na II piętrze po prawej stronie.Na skróty