Wycieczka po SP 4 w Chełmie

Jesteś:
na II piętrze na korytarzu po prawej stronie.

Stąd możesz wejść do pokoju nauczycielskiego, sali lekcyjnej nr 27, toalet dziewcząt (II piętro), sali lekcyjnej nr 26, sali lekcyjnej nr 25, sali lekcyjnej nr 24, zejść na korytarz na I piętrze, obrócić się na korytarz na II piętrze po lewej stronie.Na skróty