Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne


Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach
Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury
Aktywna Tablica.Wykonawca nie został wybrany. Oferty nie spełniały wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

„Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”
projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 działanie 12.2Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie ogłasza,
iż wybór najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniach wygrały:

1.1 Zakup i dostawa pomocy naukowych – podręczniki, zeszyty ćwiczeń, oprogramowanie w ramach w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 działanie 12.2.

Nie było ofert.

1.2. Zakup i dostawa art. papierniczych w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 działanie 12.2.

Ilość złożonych ofert: 1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ISKRA” Barbara Bobrowska, ul. Młodowskiej 5,
22-100 Chełm


Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu
i otrzymała 100,00 pkt. za kryterium "Cena". Jest to najkorzystniejsza oferta.

1.3. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 działanie 12.2.

Ilość złożonych ofert: 1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ISKRA” Barbara Bobrowska, ul. Młodowskiej 5,
22-100 Chełm


Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu
i otrzymała 100,00 pkt. za kryterium "Cena". Jest to najkorzystniejsza oferta.

1.4. Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i oprogramowania w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 działanie 12.2.

Ilość złożonych ofert: 2

1. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak., Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu
i otrzymała 93,91 pkt. za kryterium "Cena".

2. PPHU Vdragon, ul. Wirskiego 8/21, 22-100 Chełm

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu
i otrzymała 100,00 pkt. za kryterium "Cena". Jest to najkorzystniejsza oferta.

1.5. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych – zajęcia matematyczno – przyrodnicze w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 działanie 12.2.

Ilość złożonych ofert: 1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ISKRA” Barbara Bobrowska, ul. Młodowskiej 5,
22-100 Chełm


Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu
i otrzymała 100,00 pkt. za kryterium "Cena". Jest to najkorzystniejsza oferta.

Aktualności - powrót do bieżących aktualności szkolnych


  Ustaw stronę jako startową!   Dodaj stronę do ulubionych!   Wyślij do nas list! Do góry