Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne


„Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”
projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 działanie 12.2Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie ogłasza,
iż wybór najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniach wygrały:

1.1 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do języka angielskiego w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 działanie 12.2.

Ilość złożonych ofert: 1

POLANGLO Sp. z o.o., 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu
i otrzymała 100,00 pkt. za kryterium „Cena”. Jest to najkorzystniejsza oferta.

1.2 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z przyrody w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 działanie 12.2.

Ilość złożonych ofert: 1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ISKRA” Barbara Bobrowska, ul. Młodowskiej 5,
22-100 Chełm


Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu
i otrzymała 100,00 pkt. za kryterium „Cena”. Jest to najkorzystniejsza oferta.

1.3. Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 działanie 12.2.

Ilość złożonych ofert: 1

2. PPHU Vdragon, ul. Wirskiego 8/21, 22-100 Chełm

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu
i otrzymała 100,00 pkt. za kryterium „Cena”. Jest to najkorzystniejsza oferta.

Aktualności - powrót do bieżących aktualności szkolnych


  Ustaw stronę jako startową!   Dodaj stronę do ulubionych!   Wyślij do nas list! Do góry